Tidslinje prosjekter

Innhold

Bilder som viser lek og aktivitetsplass i Bryggeparken, nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget, Ibsenstrategi og ny fisketrapp. Og forsiden på trykksaken Ibsenstrategier 2015-2024.
Lek og aktivitetsplass i Bryggeparken, Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget, Ibsenstrategi og ny fisketrapp er noen av prosjektene som er gjennomført.som

Gjennomførte prosjekter i Skien sentrum

 • Skøytebane - mulighetsstudie
 • Boligprosjekt Klosterøya vest - tredje byggetrinn
 • Fargerike møbler i sentrum
 • Lek- og aktivitetsplass i Bryggeparken
 • Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek - hovedprosjekt og arkitektkonkurranse del 2
 • Fysiske utbedringer av gjestehavn og gjestebrygge
 • Utvikling av Ibsenprodukter og Ibsen-app
 • Lysprosjekt i undergangen i Kverndalen
 • Lek på Handelstorget - lite lekeområde
 • Utarbeidet Ibsenstrategi 2015-2024
 • Etablert næringsforum - møteplass for næringsliv og politikere
 • Fysisk modell av sentrum
 • Startet by-lab
 • Etablert kommunalt boligteam
 • Ny fisketrapp
 • Gratis wifi på Handelstorget
 • Ny Skien videregående skole
 • Gågata som opplevelsesgate - utarbeidet strategi
 • Togstopp i sentrum - mulighetsstudie
 • Fylkeskommunen lokalisert i sentrum
 • Nytt kollektivknutepunkt og park på Landmannstorget
 • Nytt hovedmuseum i Brekkeparken
 • Kverndalen bo- og dagsenter

Pågående og planlagte prosjekter i Skien sentrum

 • Gang og sykkelbru over Damfossen 
 • Gang og sykkelbru fra Jernbanebrygga til Klosterøya
 • Digitale møteplasser i flere byrom
 • Ibsenbiblioteket - finansiering og bygging
 • Skien brygge - planlegging av første byggetrinn
 • Lysplan for sentrum
 • Sammenhengende gangforbindelse rundt Bryggevannet
 • Torggata - opprustning
 • Kverndalen - opprustning
 • Togstopp i sentrum - reguleringsplan

 

Til toppen