Veileder for uteservering i sentrum

Innhold

Skien kommune har utarbeidet en veileder for uteserveringene i sentrum. Det er ett av tiltakene i handlingsprogrammet Skien 2020.

Hensikten med veilederen er å få noen retningslinjer som drivere av serveringssteder og kommuneadministrasjonen kan forholde seg til når det gjelder den fysiske utformingen av uteserveringen.

Aktivitet i sentrum

Uteserveringene er et viktig bidrag til aktivisering av bysentrum. Tellinger i Skien sentrum viser at besøket er stadig økende på disse stedene og at antallet serveringssteder også øker. Ved alkoholservering er det nødvendig å avgrense og tydeliggjøre serveringsarealet utendørs. Samtidig er det ikke ønskelig å lukke disse områdene igjen, men sørge for at de er en del av det større byrommet de ligger i. I de fleste tilfellene skjer uteserveringen på offentlig/kommunalt areal og det er mange, til dels kryssende hensyn, som må avveies.

Sentrum er i veilederen delt inn i fire forskjellige soner med tilhørende retningslinjer for utformingen av uteserveringene.

Retningslinjene tar utgangspunkt i sonenes ulike kvaliteter og gir ulike føringer for hvordan uteserveringene bør utformes.

To versjoner

Veilederen er utarbeidet i to versjoner. Kortversjonen er beregnet på drivere av uteserveringer, mens fullversjonen inneholder mer om bakgrunn for retningslinjene og er beregnet på arkitekter og andre som skal jobbe med selve utformingen av serveringsområdet.

Til toppen