Handel på kommunal grunn

Innhold

Torgtillatelse

På Handelstorget i sentrum er det fire plasser for torgsalg som er tilrettelagt med tilgang til strøm og vann. For å selge varer på torget, må du søke om tillatelse. 

Søk om torgplass

Se Skien kommunes vedtekter for torghandel

Torgtillatelsen gjelder ikke for nattåpent. For torgsalg på nattåpent eller bynatt, ta kontakt med Skien By på telefon 91 88 48 88.

Det er ikke tillatt å selge sprayprodukter grunnet mulig tilgrising av omgivelsene.

Det er ikke anledning til å ha bil på torget.

Informasjon om salg eller servering av mat for en dag, finner du på Mattilsynets nettsider.

Ved større arrangementer som for eksempel Mersmak og julemarked i gågatene, skal servicesenteret opplyse om at låntaker ikke kan benytte torgplassen.

Vi oppfordrer alle utstillere og selgere til å lese teksten om plastfri Skien kommune nederst på denne siden.

Matvogner og flyttbare kiosker

Skien kommune har fire plasser som kan benyttes til flyttbare utsalgsboder og matvogner. Disse plassene er Bryggeparken, Rådhusplassen, Handelstorget og Dizzie Tunes plass. Se kart som viser hvor de er.

Søknad

Ønsker du å benytte en av disse plassene, må du søke. Søknaden må inneholde tillatelse fra Mattilsynet og bilder av matvogn/utsalgsbod.

Se Skien kommunes vedtekter for torghandel og matvogner.

Søk om plass til utsalgsbod eller matvogn

Søknader behandles løpende, og det rulleres dersom det er flere søkere som søker gjentatte perioder eller år.

Pris for leie av plass til matvogn og utsalgsbod

Plass uten bruk av strøm: 300 kroner pr dag.
Plass med bruk av strøm: 500 kroner pr dag.

Gatesalg juletrær

Ønsker du å selge juletrær på kommunal grunn, må du søke om det. Skriftlig søknad sendes til post@skien.kommune.no

Last ned kart til søknaden eller ta kontakt med servicesenteret på telefon 35 58 10 00 eller e-post servicesenteret@skien.kommune.no

Vi henstiller alle utstillere og selgere til å lese teksten om plastfri Skien kommune nederst på denne siden.

Gatesalg i sentrum 17. mai

Salg i sentrum på nasjonaldagen godkjennes av 17. mai-komiteen.

Det er ikke tillatt å selge produkter som heliumsballonger, spraybokser eller andre beholdere med skum (serpentiner), maling eller annet som griser til omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å selge gasshorn eller andre gassdrevne eller batteridrevne leker som lager høy lyd.

Søppel skal fjernes fra stedet når salget er ferdig.

Fyll ut søknadsskjema her innen 1. april.

Vi henstiller alle utstillere og selgere til å lese teksten om plastfri Skien kommune nederst på denne siden.

Plastfri Skien kommune

Skien bystyre vedtok i desember 2018 at kommunen skal arbeide mot visjonen «Skien, en plastfri kommune» og med bakgrunn i dette redusere bruken av plast så langt det er praktisk mulig. I den sammenhengen ønsker bystyret at ved arrangementer på kommunal grunn skal unødvendige engangsartikler i miljøskadelig plast unngås så langt det er mulig. Dette gjelder også arrangementer i regi av andre.

Bystyret ønsker også at arrangører skal kunne vise til hvordan de vil sortere og håndtere avfall.

Til toppen