Handel på kommunal grunn

Innhold

Torgtillatelse

På Handelstorget i sentrum er det fire plasser for torgsalg som er tilrettelagt med tilgang til strøm og vann. For å selge varer på torget, må du søke om tillatelse. Ta kontakt med Servicesenteret på epost servicesenteret@skien.kommune.no eller telefon 35 58 10 00.

Torgtillatelsen gjelder ikke for nattåpent. For torgsalg på nattåpent eller bynatt, ta kontakt med Skien By på telefon 91 88 48 88.

Det er ikke tillatt å selge sprayprodukter grunnet mulig tilgrising av omgivelsene.

Det er ikke anledning til å ha bil på torget.

Informasjon om salg eller servering av mat for en dag, finner du på Mattilsynets nettsider

Ved større arrangementer som for eksempel Mersmak og julemarked i gågatene, skal servicesenteret opplyse om at låntaker ikke kan benytte torgplassen.

Se Skien kommunes torgvedtekter

Vi oppfordrer alle utstillere og selgere til å lese teksten om plastfri Skien kommune nederst på denne siden.

Kiosker og boder

Skien kommune har to plasser som kan benyttes til flyttbare utsalgsboder, Handelstorget (bodplass 3/4) og Dizzie Tunes Plass.

Ønsker du å benytte en av disse plassene, må du sende skriftlig søknad til post@skien.kommune.no. Søknaden må inneholde kontaktinformasjon, tillatelse fra Mattilsynet og bilder av vognen.

Tillatelse gis til salgsansvarlig inntil 1 år om gangen

Inntil videre leies arealet ut vederlagsfritt etter disse retningslinjene:

  • Flyttbare kiosker og boder tillates kun utplassert på anvist plass i tidsrommet fra 21.00 - 0400 fredag og lørdag. Ved større arrangementer kan kommunen be om at vognen flyttes.
  • Estetisk utforming, plassering, skilting, pynting etc. skal godkjennes av Drift og anlegg.
  • Leier skal hele tiden holde området ryddig og fritt for avfall (hurtigmatemballasje, drikkebeger, flasker, sigarettstumper og lignende). Dette gjelder også tilstøtende områder dersom leiers virksomhet medfører forsøpling utover det leide areal, jfr. politivedtekt for Skien kommune, kap. V, §20. Avfallet skal fjernes begge dager.
  • Søknadsfrist for kommunens faste bodplasser er 1. desember.
  • Avtalen gjelder for angitt tidsrom og kan forlenges.
  • Kommunen kan si opp avtalen med en måneds varsel.
  • Det tas ingen leie, men bodeier må betale de faktiske utgifter.
    Bodeier som benytter strøm blir fakturert med kr 2 000 pr. sesong.

For mer informasjon, ta kontakt med Servicesenteret på telefon 35 58 10 00.

Vi henstiller alle utstillere og selgere til å lese teksten om plastfri Skien kommune nederst på denne siden.

Gatesalg juletrær

Ønsker du å selge juletrær på kommunal grunn, må du søke om det. Skriftlig søknad sendes til post@skien.kommune.no

Last ned kart til søknaden eller ta kontakt med servicesenteret på telefon 35 58 10 00 eller e-post servicesenteret@skien.kommune.no

Vi henstiller alle utstillere og selgere til å lese teksten om Plastfri Skien kommune nederst på denne siden.

Gatesalg i sentrum 17. mai

Salg av ballonger og lignende i sentrum på nasjonaldagen godkjennes av 17. mai komiteen.

Når tillatelsen er gitt, er søker selv ansvarlig for å få godkjenning av politiet ved at de stempler tillatelsen.

Det er ikke tillatt å selge produkter som spraybokser eller andre beholdere med skum (serpentiner), maling eller annet som griser til omgivelsene. Det er heller ikke tillatt å selge gasshorn eller andre gassdrevne eller batteridrevne leker som lager høy lyd.

Søppel skal fjernes fra stedet når salget er ferdig.

Skriftlig søknad sendes innen 1. april til skien.postmottak@skien.kommune.no

Vi henstiller alle utstillere og selgere til å lese teksten om Plastfri Skien kommune nederst på denne siden.

Plastfri Skien kommune

Skien bystyre vedtok i desember 2018 at kommunen skal arbeide mot visjonen «Skien, en plastfri kommune» og med bakgrunn i dette redusere bruken av plast så langt det er praktisk mulig. I den sammenhengen ønsker bystyret at ved arrangementer på kommunal grunn skal unødvendige engangsartikler i miljøskadelig plast unngås så langt det er mulig. Dette gjelder også arrangementer i regi av andre.

Bystyret ønsker også at arrangører skal kunne vise til hvordan de vil sortere og håndtere avfall.

Til toppen