Skien kommunes målsetting er å være en god vertskommune for både eksisterende næringsliv og nye etableringer. Næringslivet i Skien består i hovedsak av små - og mellomstore virksomheter som selger sine produkter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skien er en del av Grenlandsregionen som er vertskap for store nasjonale og internasjonale konsern og bedrifter med internasjonalt eierskap.

Til toppen