Etablererprøve og skjenkeprøve

Innhold

Etablererprøven i serveringsloven

Prøvens hensikt er at daglig leder har kunnskaper om lovgiving av betydning for hvordan serveringsvirksomhet skal utøves. Det betyr skatte- og avgiftslovgiving, regnskapslovgiving, konkurslovgiving, økonomistyring og arbeidsmiljøloven.

Prøven kan du ta hos Skien servicesenter, tirsdager kl. 09.15 eller 12.30. Prøvene avlegges elektronisk og du må melde deg opp på forhånd. Den koster 400 kr som betales kontant eller med BankAxept. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter til prøve, og heller ikke gir beskjed, vil du måtte betale gebyret på 400 kr.

Oppmelding til etablererprøven

Informasjon, læremateriell og testportal finner du hos www.vinn.no

Kunnskapsprøve i alkoholloven

Hvis du skal skjenke eller servere alkohol kreves det bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder. Du skal også ha bestått denne prøven hvis du skal arbeide som skjenkekontrollør.

Prøven kan du ta hos Skien servicesenter, tirsdager kl. 09.15 eller 12.30. Prøvene avlegges elektronisk og du må melde deg opp på forhånd. Den koster 400 kr som betales kontant eller med BankAxept.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter til prøve, og heller ikke gir beskjed, vil du måtte betale gebyret på 400 kr.

Oppmelding til kunnskapsprøven om alkoholloven

Informasjon, læremateriell og testportal finner du hos www.vinn.no

Til toppen