Veileder for uteservering i sentrum

Innhold

Skien kommune har utarbeidet en veileder for uteserveringene i sentrum. Det er ett av tiltakene i handlingsprogrammet Skien 2020.

Hensikten med veilederen er å ha noen retningslinjer som drivere av serveringssteder og kommuneadministrasjonen kan forholde seg til i den fysiske utformingen av uteserveringen.

Aktivitet i sentrum

Uteserveringene er et viktig bidrag for aktivitet i byen. Tellinger i Skien sentrum viser at besøket er økende på disse stedene og at antallet serveringssteder også øker. Når det serveres alkohol, er det nødvendig å avgrense og tydeliggjøre serveringsarealet utendørs. Samtidig er det ikke ønskelig å lukke disse områdene igjen, men sørge for at de er en del av byrommet. I de fleste tilfellene ligger uteserveringene på offentlig/kommunalt areal og det er mange hensyn som må avveies.

I veilederen er sentrum delt inn i fire forskjellige soner med tilhørende retningslinjer for utforming av uteserveringer. Retningslinjene tar utgangspunkt i sonenes ulike kvaliteter og gir ulike føringer for hvordan uteserveringene bør utformes.

Last ned versjoner

Veilederen er utarbeidet i to versjoner. 

Kortversjonen er beregnet på drivere av uteserveringer, mens fullversjonen inneholder mer om bakgrunnen for retningslinjene og er beregnet på arkitekter og andre som skal jobbe med selve utformingen av serveringsområdet.

Til toppen