Ergo- og fysioterapi

Innhold

Ergo- og fysioterapi gis til deg som trenger forebygging, behandling og trening for å ivareta eller forbedre din funksjonsevne.

Ergoterapi

Hvis det oppstår et gap mellom din helse og hverdagens krav, eller du står i fare for å få det, kan ergoterapi bidra til å opprettholde en fortsatt aktiv hverdag. 

Ergoterapeuten kartlegger hva som hindrer og muliggjør hverdagsaktiviteter, og innebærer veiledning på følgende områder:

  • mestring gjennom trening
  • tilrettelegging av aktiviteter
  • tilpasning av omgivelsene (for eksempel hjelpemidler og velferdsteknologi)

Ergoterapeutene gir tilbud til både barn og voksne. Oppfølgingen kan gis hjemme, i barnehage, på skolen eller arbeidsplassen.

Slik kan du få ergoterapi

Ergoterapi kan tilbys på bakgrunn av søknad fra deg, men som regel avdekkes behovet i andre deler av helsetjenesten og du henvises derfra.

Hvis du vil søke selv, kan du fylle ut digitalt søknadsskjema eller kontakte Tjenestekontoret.

Fyll ut digitalt søknadsskjema ved å trykke her

Fysioterapi

Hvis du har, eller står i fare for å få, skader og sykdommer som gir smerter eller nedsatt funksjon i kroppen, kan fysioterapi bidra med behandling og forebygging.

Fysioterapeuten gir deg behandling basert på en grundig undersøkelse. Målet er at du kan utvikle, gjenvinne eller vedlikeholde funksjonsevnen gjennom tiltak som eksempelvis:

  • individuell trening og gruppetrening
  • tilrettelagte treningsprogram
  • helsefremmende og forebyggende veiledning
  • rådgivning om hjelpemidler og velferdsteknologi

Fysioterapeutene gir tilbud til både barn og voksne. Oppfølgingen kan gis hjemme, i barnehage, på skolen eller arbeidsplassen.

Slik kan du få fysioterapi

Fysioterapi kan tilbys på bakgrunn av søknad fra deg, men som regel avdekkes behovet i andre deler av helsetjenesten og du henvises derfra.

Hvis du vil søke selv, kan du fylle ut digitalt søknadsskjemaet eller kontakte Tjenestekontoret.

Fyll ut digitalt søknadsskjema ved å trykke her

Tilbud til barn

Vi har et eget barneteam med ergo- og fysioterapeuter som sørger for vurdering, behandling, trening og tilrettelegging for barn under 16 år. Vi jobber også med helsefremmende og forebyggende tiltak i helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Barn har ulike grunner til behov for oppfølging av barneteamet. Ofte handler det om lettere motoriske vansker, alvorlige utviklingsforstyrrelser, akutte skader eller sykdom, kroniske lidelser, psykiske vansker eller hjerte- og lungeproblematikk.

Vi samarbeider med familien til barnet, og aktuelle instanser som for eksempel barnehage, skole, helsestasjon, fastlege, sykehus og PP-tjenesten.

Slik kan barn få ergo- og fysioterapi

Som regel avdekkes barnets behov for ergo- og fysioterapi i barnehage, skole eller andre deler av helsetjenesten og de henviser til barneteamet i samråd med foresatte.

Som foresatt kan du også sende inn henvisningsskjema på egenhånd. Trykk på knappen under for å hente henvisningsskjemaet.

Henvisningskjema barneteamet ergo- og fysioterapi

Dette fyller du ut og sender til: 

Skien kommune
Ergo- og fysioterapitjenesten
Postboks 158
3701 Skien

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Noen fysioterapeuter driver selvstendig og har avtale med kommunen. Disse kalles avtalefysioterapeuter. Dette tilbudet inngår i kommunens helsetilbud.

Du kan kontakte avtalefysioterapeutene uten henvisning, og få behandling mot egenandel. 

Det er egenandel for kommunal fysioterapi. Barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av NAV, betaler ikke egenandel.

Har du spørsmål om egenandel for behandling hos fysioterapeut, kan du ta kontakt med behandlende fysioterapeut. Mer informasjon om egenandelen kan du lese om på helsenorge.no

Kontaktinfoformasjon til avtalefysioterapeutene

Fysioterapeut

Spesialkompetanse

Institutt

Telefonnummer

Kenneth Martinsen   Arkaden fysioterapi 35 53 13 37
Stian Våtsveen Idrett, sammensatte lidelser voksne/eldre, artrose, såletilpasning, aktivtetsbasert rehabilitering. Arkaden fysioterapi 91 70 20 17
Ingrid Haugan Thorsnes Kvinnehelse, bekkenplager, slynge- og stabilitetstrening, artrose. Arkaden fysioterapi 35 53 13 37
Kari Danielsen Idrettsfysioterapi, ergonomi, artrose. Arkaden fysioterapi 35 53 13 37
Trond Kallevik Allmenn, nålebehandling. Arkaden fysioterapi 35 53 13 37
Kenneth Moen Allmenn, nålebehandling, artrose. Arkaden fysioterapi 35 53 13 37
Erling Svenni Artrose, post-operasjon, lymfedrenasje. Borgåsen fysikalske 95 15 84 49
Willem Udo Allmenn fysioterapi. Borgåsen fysikalske 97 51 79 26
Kristin Kjelstad-Udo Onkologisk, lymfeødem. Borgåsen fysikalske 92 08 33 13
Audun Nilssen Muskel/skjelett, nevrologi, artrose. Duval fysioterapi 35 50 62 12
Kjetil Loen Muskel/skjelett, nevrologi, idrettsfysioterapi. Duval fysioterapi 35 50 62 11
Joachim Raastad Manuell terapi, muskel/skjelett. Duval fysioterapi 35 50 62 14
Vegard Djuve Idrettsfysioterapi, stabilitet, post-ortopedi, artrose. Duval fysioterapi 35 50 62 16
Benedikte Bruvik Onkologi, lymfedrenasje, nålebehandling, smertebehandling. FysioForm Klinikken 91 24 13 71
Kristin Mæhlum Kvinnehelse, bekkenplager, inkontinens kvinner og menn, nålebehandling. FysioForm Klinikken 99 57 54 41
Anita Galterudhøgda Barn 0-16 år. Mor og barn fysioterapi 97 02 27 49
Pål Schou Allmenn, reumatologi. Pål Schou fysioterapi 99 71 95 01
Kine Grue Malme Psykomotorisk fysioterapi. Senter for terapi og veiledning 96 62 70 77
Christel Almnes Psykomotorisk, bevegelsesgrupper. Senter for terapi og veiledning 94 80 34 60
Rolf Vik Psykomotorisk fysioterapi. Senter for terapi og veiledning 97 69 71 04
Andreas Søberg Holte   Skien fysikalske institutt 35 52 08 50
Kaja Kise Psykomotorisk fysioterapi. Skien fysikalske institutt 35 52 08 50
Christoffer Naur Stabilitetstrening, tilpasninger, artrose. Skien fysikalske institutt 35 52 08 50
Marit Rønnestad Kaasin Onkologi, kvinnehelse. Skien fysikalske institutt 35 52 08 50
Thor Raastad Nålebehandling, ultralyddiagnostikk. Solum fysikalske institutt 91 69 06 67
Ann Charlott Bäckström Ditmansen Barnefysioterapi. Solum fysikalske institutt 90 76 77 15
Lisbeth Aa Magnussen Muskel/skjelett, ultralyddiagnostikk. Solum fysikalske institutt 35 59 77 25
Stian Langøy Manuell terapi, idrettsmedisin. Telemark manuellterapi 35 49 95 49

 

Betaling

Det er egenandel for kommunal fysioterapi. Barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av NAV, betaler ikke egenandel.

Egenandelen er lik hos kommunal fysioterapeut og fysioterapeut med driftsavtale.

Ergoterapi er gratis.

Har du spørsmål om egenandel for behandling hos fysioterapeut, kan du ta kontakt med behandlende fysioterapeut.

Mer informasjon om egenandelen kan du lese om på helsenorge.no

Kontakt

  • Tjenestekontoret Postadresse: Postboks 27, 3701 Skien. Besøksadresse: Kongensgate 31, 3717 Skien
Til toppen