Frisklivsresept

Innhold

Hvis du trenger strukturert veiledning for å endre levevaner, kan frisklivsresept være noe for deg.

Ta kontakt med fastlegen eller NAV for å be om frisklivsresept. Den gir deg tilgang til et tidsbegrenset, strukturert veilednings- og oppfølgingstiltak ved Frisklivssentralen.

Oppfølgingen starter og slutter med en helsesamtale om levevaner som du ønsker å endre, og du får veiledning om aktivitet deretter.

Resepten gis for en periode på 3 måneder.

Deltakelse ved Frisklivssentralen koster kroner 350 for tre måneder.

Til toppen