Rehabilitering hjemme

Innhold

Trenger du hjelp til å gjenvinne tidligere fysiske ferdigheter etter funksjonstap, kan du søke om rehabilitering.

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) er tverrfaglig sammensatt med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og vernepleier. Teamet følger opp personer som har behov for tverrfaglig rehabilitering i hjem og nærmiljø i en avgrenset periode. Oppfølgingen kan gjelde både fysisk, kognitiv og sosial funksjonsevne. Oppfølgingen er brukersentrert, og rehabiliteringstiltakene tar utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter for deg»?

Teamet samarbeider med andre aktuelle instanser, som for eksempel hjemmetjenesten, fastlege, voksenopplæring, NAV og spesialisthelsetjenesten.

Mål og målgruppe

Målet med rehabiliteringen er å kunne fungere så godt som mulig i hverdagslivet ut fra forutsetninger og ønsker.

Du må være over 18 år, og ha behov for tverrfaglig oppfølging hjemme/i nærmiljøet.

Slik foregår det

Teamet foretar en bred tverrfaglig kartlegging med målsamtale og tester. Målene du har satt deg, vil være utgangspunkt for rehabiliteringstiltakene. Oppfølging vil foregå i hjem og nærmiljø. Tjenesten er tidsavgrenset, men intensitet og varighet vil variere ut fra årsak til henvisning og behov. Tiltak vil evalueres underveis. Ved avslutning går man gjennom mål og måloppnåelse, tester, samt veien videre.

Henvisning

Alle kan henvise til tjenesten via tjenestekontoret. Tjenestekontoret foretar en vurdering på om man fyller kriterier for tjenesten.

Til toppen