Velferdsteknologi

Innhold

Velferdsteknologi skal bidra til at du opplever økt trygghet, frihet og mestring.

Medisineringsstøtte

Hvis du har behov for påminnelse om å ta medisiner til riktig tid, kan medisineringsstøtte være noe for deg.

Det finnes forskjellige teknologier tilpasset ulike behov, og du kan sammen med Tjenestekontoret eller din primærkontakt i hjemmetjenesten vurdere hvilken som passer best for deg.

Ta kontakt med Tjenestekontoret eller primærkontakten din for å prøve ut de forskjellige løsningene. Tjenesten er en del av hjemmesykepleie og derfor kostnadsfri for deg.

Trygghetsalarm

Trygg inne

Er du over 70 år og har behov for å kjenne deg tryggere hjemme, kan stasjonær trygghetsalarm være noe for deg. 

Trygghetsalarmen er en enhet som plasseres i boligen. Den har en alarmknapp og eksterne alarmenheter koblet til i form av et smykke eller et armbånd.

Det kan også kobles til mange andre teknologier som for eksempel røykvarsler, fallsensor eller dørsensor.

Trygghetsalarmen sender alarm til Alarmsentralen Telemark, som besvarer alarmen og videreformidler til hjemmetjenesten ved behov. Hjemmetjenestens responstid på trygghetsalarmer er 30 minutter. 

Trygg ute

Er du over 70 år og ønsker å være mer aktiv og trygg utenfor hjemmet, kan mobil trygghetsalarm være noe for deg. 

Den mobile trygghetsalarmen er liten og får plass i lomma eller i en snor rundt halsen. Den inkluderer en alarmknapp og en høyttaler, så du kan snakke med Alarmsentralen ved behov.

Trygghetsalarmen sender alarm til Alarmsentralen Telemark, som besvarer alarmen og videreformidler til hjemmetjenesten ved behov. Hjemmetjenestens responstid på trygghetsalarmer er 30 minutter.

Lokaliseringsteknologi

Er du glad i være ute på tur, men er bekymret for om du finner veien hjem igjen på grunn av begynnende kognitiv svikt, kan lokalisering med GPS være noe for deg.

En eller flere pårørende vil få telefonnummeret til Alarmsentralen, som kan lokalisere deg på et kart og sende hjemmetjenesten for å hente deg. Hjemmetjenestens responstid er 30 minutter.

Digitalt tilsyn

Føler du deg utrygg i ditt eget hjem, kan digitalt tilsyn være noe for deg.

Alarmsentralen Telemark gjennomfører et fast antall planlagte digitale tilsyn i løpet av døgnet, og varsler hjemmetjenesten hvis det er behov for at noen kommer hjem til deg. Hjemmetjenestens responstid er 30 minutter.

Slik får du velferdsteknologiske tjenester

De fleste tjenestene innen velferdsteknologi tilbys deg fordi behov for det avdekkes i oppfølging fra kommunen som du allerede har.

Du kan også selv søke. Trykk på knappen under for å se hvordan du søker.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester Slik foregår søknadsprosessen

Betaling

Det er en egenandel for trygghetsalarm, se nærmere informasjon i Skien kommunes gebyrliste

Det er ingen egenandel for digitale tilsyn.

Til toppen