Vil du påvirke vår alkoholpolitiske handlingsplan?

Innhold

Skien kommune har utarbeidet et forslag til ny alkoholpolitisk handlingsplan for 2024-2028.

Vi inviterer nå alle Skiens innbyggere til å komme med sine innspill til handlingsplanen. 

Trykk her for å lese forslag til alkoholpolitisk handlingsplan

Høringsfristen er satt til 2. mai 2024

Ønsker du å inngi et høringssvar skal dette sendes til mats.andre.heivand@skien.kommune.no eller til post@skien.kommune.no

I begge tilfeller må høringssvaret merkes med 24/11260

Til toppen