Krisehjelp

Innhold

Skien psykososiale kriseteam tilbyr gratis hjelp og støtte etter spesielt vanskelige hendelser.

Aktuelle hendelser kan være:

  • Selvmord, selvmordsforsøk, vold eller drap
  • Uventet dødsfall
  • Ulykker og nestenulykker
  • Vitne til eller hjelper ved en alvorlig hendelse

Ring legevakta på tlf. 116 117 for å komme i kontakt med kriseteamet. Telefonen er døgnbemannet.

Hvordan foregår krisehjelp

De første dagene etter en alvorlig hendelse kan kriseteamet bistå med psykososial førstehjelp. Du kontakter først legevakta. Legevakta tar så kontakt med vaktansvarlig i kriseteamet, som deretter ringer den eller de kriseutsatte. Det er vaktansvarlig i kriseteamet som vurderer om teamet skal rykke ut.

Når de berørte er ivaretatt av eget nettverk, eller det øvrige hjelpeapparatet i kommunen, trekker kriseteamet seg tilbake.

Om kriseteamet

Kriseteamet er et tverrfaglig team av fagpersoner fra ulike instanser i kommunen. Alle har kunnskap og lang erfaring med å bistå kriseutsatte. Minst to fra teamet rykker ut for å bistå kriseutsatte. 

 

Til toppen