Overgrepsmottaket

Innhold

Seksuelle overgrep er en alvorlig forbrytelse. Har du eller noen du kjenner vært utsatt for det, kan overgrepsmottaket hjelpe til med å forebygge eller begrense noen av de alvorligste ettervirkningene.

Overgrepsmottaket i Telemark er et gratis tilbud til alle som har vært utsatt for seksuelt overgrep. Også familie eller venner av den utsatte kan ta kontakt for informasjon og rådgivning.

Hvordan foregår det

Kontakt legevakta på tlf. 116 117 (døgnbemannet). Legevakta setter deg i kontakt med overgrepsmottaket. På overgrepsmottaket er det leger og sykepleiere som er kan bistå deg som har opplevd overgrep.

Du kan kontakte overgrepsmottaket uavhengig av om du anmelder overgrepet eller ikke. Helsepersonell har taushetsplikt.

Oppsøk overgrepsmottaket så fort som mulig etter hendelsen, helst uten å dusje eller vaske deg. Har det gått flere dager og du har dusjet, er det likevel viktig å ta kontakt for å få medisinsk og psykososial oppfølging.

Medisinsk oppfølging

Du kan få medisinsk hjelp på overgrepsmottaket, som eksempelvis undersøkelse av skader, risiko for smitte eller graviditet. Hvis du har behov for sykemelding knytta til hendelsen, hjelper vi deg med det.

Psykososial oppfølging

Du kan få hjelp til å mestre psykiske reaksjoner umiddelbart etter hendelsen og vi snakker med deg om dine behov og ønsker for videre oppfølging. Ditt ønske om hvor og hvordan oppfølgingen skal foregå er viktig, og vi setter deg gjerne i kontakt med andre relevante tjenester for videre oppfølging.

Rettslig undersøkelse

Du kan få utført en rettslig undersøkelse som sikrer tekniske spor på kropp, klær eller annet. Vi kan dokumentere hva som har skjedd, sette deg i kontakt med bistandsadvokat og etablere samarbeid med politi og rettsapparat hvis du ønsker det.

Om overgrepsmottaket

Overgrepsmottaket i Telemark holder til ved Skien kommunale legevakt og tar i mot pasienter fra hele fylket. Mottaket består av et team med leger og sykepleiere som er spesielt opplært til å bistå overgrepsutsatte. 

Kontakt

  • Skien interkommunale legevakt Ulefossvegen 51, 3730 Skien
    • Telefon: 116 117
Til toppen