Avlastningstilbud

Innhold

Har du særlig tunge omsorgsoppgaver for barn eller ungdom med nedsatt funksjonsevne, kan du søke om avlastning.

Avlastningen skal bidra til at du mestrer hverdagen som forelder til barn med særskilte behov på en så god måte som mulig, både for deg selv, eventuell familie og barnet.

Vi har to boliger hvor foreldre kan få avlastningstilbud:

  • Einaren
  • Samba

Hvordan søke?

Søker du for første gang eller vil du søke om mer avlastning, fyller du ut søknadsskjemaet under. Hvis du søker for første gang, må du legge ved legeerklæring om diagnose med ICPC-2 eller ICD 10.

Last ned manuell søknad om avlastning her (pdf)

Send søknaden til:

Skien kommune
Tjenestekontoret
Pb. 27 Sentrum
3701 Skien

Til toppen