Avlastningstilbud

Innhold

Har du særlig tunge omsorgsoppgaver for barn eller ungdom med nedsatt funksjonsevne, kan du søke om avlastning.

Avlastningen skal bidra til at du mestrer hverdagen som forelder til barn med særskilte behov på en så god måte som mulig, både for deg selv, eventuell familie og barnet.

Avlastningsboliger

Vi har to avlastningsboliger tilpasset barn med særskilte behov:

  • Einaren avlastningsbolig
  • Tyrisvingen avlastningsbolig

I tillegg tilbyr kommunen en ordning med avlastning i private hjem.

Hvordan søke?

Søker du for første gang eller vil du søke om mer avlastning, fyller du ut søknadsskjemaet under. Hvis du søker for første gang, må du legge ved legeerklæring om diagnose med ICPC-2 eller ICD 10.

Last ned manuell søknad om avlastning her (pdf)

Send søknaden til:

Skien kommune
Tjenestekontoret
Pb. 27 Sentrum
3701 Skien

SAMBA kompetansested

SAMBA er et felles kommunalt kompetansested for Skien og Porsgrunn. Vi tilrettelegger og kvalitetssikrer tverrfaglige kommunale tjenester overfor barn med store og omfattende funksjonshemminger.

SAMBA har også noen avlastningsplasser for barn som trenger høy grad av tverrfaglig høyskolekompetanse.

Kontakt

  • SAMBA/Einaren/Tyrisvingen
    • Telefon: 47 51 49 36
  • Avlastning i private hjem
    • Telefon: 35 58 18 70
Til toppen