Klager og henvendelser til kommunen

Innhold

Lovverket skiller mellom rettighetsklage og henvendelse om kvalitet og pasientsikkerhet.

Hvordan du går fram for å klage eller henvende deg, avhenger av hva som har skjedd og hva du ønsker å oppnå. Se nederst på denne siden for veiledning i hvordan du går fram.

Rettighetsklage

Hvis du har fått avslag på noe du har søkt om, eller det er tatt en avgjørelse som du er uenig i, kan du sende en rettighetsklage til Tjenestekontoret.

Klager bør være skriftlige, og inneholde hva som har skjedd, inkludert tid og sted. På den måten er vi sikre på at alle forhold det klages på blir vurdert og behandlet.

Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket.

Send inn en klage digitalt ved å trykke på knappen under.

Klage på helse- og omsorgstjenester i Skien kommune

Tjenestekontoret vurderer klagen din og har mulighet til å endre sin opprinnelige avgjørelse. Hvis avgjørelsen ikke endres, sender Tjenestekontoret klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Henvendelse om kvalitet og pasientsikkerhet

Hvis du mener at kvaliteten i tjenesten eller pasientsikkerheten din har vært mangelfull, oppfordrer vi deg til å henvende deg til den enheten som har gitt deg tjenesten først. Det kan bidra til at uønskede forhold kan rettes opp så tidlig som mulig.

Henvendelsen gir oss innsikt i dine opplevelser av tjenesten, og det kan bidra til å redusere og forebygge uønskete hendelser. Samtidig kan det gi grunnlag for å forbedre tjenestetilbudet på systemnivå.

Du har lovfestet rett til å få svar på henvendelsen din. 

Du kan også benytte vårt digitale skjema for klage for å rette en skriftlig henvendelse om kvalitet og pasientsikkerhet. Trykk på knappen under for å komme til søknadsskjemaet.

Klage på helse- og omsorgstjenester i Skien kommune

Klager i sosiale medier

Vi kan dessverre ikke svare på eller behandle klager som blir framsatt i sosiale medier fordi det er strenge regler for hvordan det offentlige skal behandle klagesaker.

Klager skal sendes skriftlig, som beskrevet over.

Veiledning i klager og henvendelser

Kommunen har plikt til å hjelpe deg med å utforme og sende en klage eller henvendelse. Ta kontakt med enheten det gjeleder eller Tjenestekontoret hvis du trenger det.

Du kan også be Pasient- og brukerombudet om informasjon, veiledning og bistand. Les mer om det ved å trykke på knappen under.

Pasient- og brukerombudet

Du kan lese mer om hvordan du går fram for å klage på Statsforvalterens nettsider, ved å trykke på knappen under.

Statsforvalteren - hvordan klage

Kontakt

  • Tjenestekontoret Postadresse: Postboks 27, 3701 Skien. Besøksadresse: Kongensgate 31, 3717 Skien
Til toppen