Pasient- og brukerrettigheter

Innhold

Som mottaker av helse- og omsorgstjenester har du mange rettigheter.

Rettighetene dine er hovedsakelig forankra i pasient- og brukerrettighetsloven, men de reguleres også i annet lovverk på helseområdet.

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder bestemmelser om retten din til blant annet å:

  • få øyeblikkelig hjelp
  • få vurdert din helsetilstand
  • få et forsvarlig tjenestetilbud
  • medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen
  • få informasjon
  • få innsyn i egen journal
  • klage 
  • samtykke til helsehjelp
  • få ivaretatt personvernet

For mer informasjon om dine pasient- og brukerrettigheter, trykk på lenken under. 

Samleside om pasient- og brukerrettigheter (helsetilsynet.no)
Til toppen