Varsling og tilsynsordninger

Innhold

Statsforvalteren og Helsetilsynet er tilsynsmyndigheter for blant annet kommunale helse- og omsorgstjenester.

Tilsynsmyndighetene har både planlagte og hendelsesrelaterte tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester. Hvis det skjer alvorlige skader eller uventete dødsfall i helse- og omsorgstjenestene er kommunen lovpålagt å varsle Helsetilsynet.

Pasienter, brukere og pårørende kan også i noen tilfeller varsle tilsynsmyndighetene. 

Du kan lese mer om i hvilke tilfeller du som pasient eller pårørende kan varsle, hvordan du kan varsle og hva dette innebærer ved å trykke på knappene under.

Helsetilsynet - informasjon om tilsynsmyndighet og tilsynsordninger

Melde Statsforvalteren

Du kan be Statsforvalteren gjøre en vurdering hvis du mener at helse- og omsorgstjenesten kan ha brutt lover og plikter. Dette kalles å anmode om tilsyn. 

Du oppnår ikke selv en rettighet hvis du anmoder om tilsyn, men det er en viktig kilde til informasjon om mulig kritikkverdige forhold i helse- og omsorgstjenesten.

Trykk på knappen under for å lese mer om denne retten til å melde Statsforvalteren.

Statsforvalteren - anmodning om tilsyn

Melde Helsetilsynet

Du har rett til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser som har sammenheng med helsehjelp, og utfallet av hendelsen er uventet.

Formålet med denne varselordningen er at uforsvarlige forhold fanges opp raskere, rettes opp og fører til bedret pasientsikkerhet.

Les mer om hvordan du varsler og hvordan Helsetilsynet følger opp varsler ved å trykke på knappen under.

Helsetilsynet - om å varsle

Erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

På NPE sine nettsider kan du lese mer om hvordan du går fram, og selv utføre en test som vil fortelle deg om du oppfyller kravene for å få erstatning.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Til toppen