Dagtilbud

Innhold

Hvis du bor hjemme og av alders- eller helsemessige årsaker ikke kan benytte deg av andre aktivitetstilbud, kan kommunens dagavdelinger være noe for deg.

Plass ved dagavdeling kan du søke om selv, eller dine pårørende kan søke om det. Kommunen kan også tilby deg plass ved dagavdeling som del av tjenestetilbudet for å møte dine behov.

Les mer om de ulike dagavdelingene under.

Kverndalen dagsenter

Ved Kverndalen dagsenter er det 40 plasser per dag. Vi tilbyr ulike aktiviteter, sosialt fellesskap og næringsrike måltider som deles med andre. Aktivitetene er blant annet trim, dans, avislesing, allsang og bingo.

Praktisk informasjon

Åpningstider: Hverdager kl. 08.00-15.30

Transport: Vi henter og bringer deg til og fra dagavdelingen

Måltider: Frokost kl. 09.15 og middag kl. 13

Klyvetunet ressurssenter for demens

Det er to dagavdelinger for eldre med demens og én avdeling for yngre med demens. Det er inntil 15 dagplasser på hver av avdelingene for eldre, og inntil åtte dagplasser på avdelingen for yngre. Målet er å skape et trygt sosialt miljø og bygge oppunder de ressursene hver enkelt har og det den mestrer.

Klyvetunet har en egen buss som brukes til utflukter, en grillhytte på uteområdet, demenskor og et ellers variert program.

Praktisk informasjon

Åpningstider: Hverdager kl. 09.00-15.00

Transport: Henting og kjøring kan gis i vedtak

Måltider: Frokost ca. kl. 10.00 og middag ca. kl. 13

MATS arbeids- og aktivitetssenter

MATS tilrettelegger for arbeid og aktiviteter som gir mestring, utfoldelse og gode opplevelser. Aktivitetene er blant annet ved-, kantine-, strikke-, tre- og hobbygrupper. 

Målgruppen er personer med ulike funksjonsnedsettelser. Tilbudet er til personer som har avsluttet videregående skole. 

Slik søker du plass ved dagtilbud

Slik søker du helse- og omsorgstjenester Slik foregår søknadsprosessen

Kontakt

 • MATS dagsenter
  • Telefon: 35 59 91 25
 • Klyvetunet ressurssenter for demens Klyvevegen 58, 3738 Skien
  • Telefon: 35 50 49 29
 • Klyvetunet eldre 1. etasje
  • Telefon: 40 90 37 50
 • Klyvetunet eldre 2. etasje
  • Telefon: 40 91 68 18
 • Klyvetunet yngre
  • Telefon: 40 90 37 49
 • Kverndalen dagsenter Kongens gate 27, 3717 Skien
  • Telefon: 90 91 82 08
Til toppen