Dagtilbud

Innhold

Hvis du bor hjemme og av alders- eller helsemessige årsaker ikke kan benytte deg av andre aktivitetstilbud, kan kommunens dagavdelinger være noe for deg.

Plass ved dagavdeling kan du søke om selv, eller dine pårørende kan søke om det. Kommunen kan også tilby deg plass ved dagavdeling som del av tjenestetilbudet for å møte dine behov.

Les mer om de ulike dagavdelingene under.

Lyngbakken dagavdeling

På Lyngbakken dagavdeling er det 40 plasser per dag. Vi tilbyr ulike aktiviteter, sosialt fellesskap og næringsrike måltider som deles med andre. Aktivitetene er blant annet trim, dans, avislesing, allsang og bingo.

Praktisk informasjon

Åpningstider: Hverdager kl. 08.00-15.30

Transport: Vi henter og bringer deg til og fra dagavdelingen

Måltider: Frokost kl. 09.15 og middag kl. 13

Klyvetunet 

Mer informasjon er under arbeid.

MATS arbeids- og aktivitetssenter

MATS tilrettelegger for arbeid og aktiviteter som gir mestring, utfoldelse og gode opplevelser. Aktivitetene er blant annet ved-, kantine-, strikke-, tre- og hobbygrupper. 

Målgruppen er personer med ulike funksjonsnedsettelser. Tilbudet er til personer som har avsluttet videregående skole. 

Slik søker du

Slik søker du helse- og omsorgstjenester Slik foregår søknadsprosessen

Kontakt

  • Lyngbakken dagavdeling
    • Telefon: 90 91 82 08
  • MATS dagsenter
    • Telefon: 35 59 91 25
Til toppen