Hjelpemidler

Innhold

Hvis du trenger en gjenstand eller tiltak for å redusere praktiske problemer i hjemmet, kan du søke om hjelpemidler.

Du kan søke om både korttids- og langtidsutlån av hjelpemidler.

Eksempler på hjelpemidler

  • Arbeidsstol
  • Dusjstol
  • Toalettforhøyer
  • Rullator

Korttidsutlån

Kommunen tilbyr korttidsutlån (inntil 2 års varighet) for at du skal klare deg lengst mulig hjemme.

Du kan låne mens du venter på et fast hjelpemiddel, eller ved et kortvarig sykdomstilfelle.

Ved behov for hjelpemidler til korttidsutlån, kan du:

Langtidsutlån

Har du behov for hjelpemidler lengre enn to år, må du søke om langtidsutlån av Hjelpemiddelsentralen (NAV).

For å få hjelpemidler til langtidsutlån, må du ha en varig og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Ved behov for hjelpemidler til langtidsutlån kan du:

  • kontakte Tjenestekontoret, tlf. 35 58 18 70
  • kontakte Nav.no direkte NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark-Skien - nav.no
Til toppen