Kreftoppfølging

Innhold

Hvis du har eller har vært gjennom kreft, eller er pårørende til noen som har det, kan kommunen tilby deg ulike former for oppfølging.

Kreftkoordinator

Det kan være utfordrende å forholde seg til sykdommen, følgene av den og å orientere seg i tjenestetilbudet.

Kommunens kreftkoordinator kan gi deg råd og veiledning om sykdommen og om relevante tilbud. Kreftkoordinatoren kan i tillegg bidra til at helsetjenestene samarbeider om oppfølgingen av din kreftsykdom.

Du trenger ikke henvisning for å få kreftkoordinator. Kontakt Tjenestekontoret for mer informasjon om tilbudet.

Kreftteam

Kommunen har et eget team som har spesialisert seg på oppfølging av personer med kreft.

Mer informasjon er under arbeid.

Pakkeforløp for pasienter med kreft

Hvis du får en kreftdiagnose, blir du inkludert i det som heter Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Pakkeforløpet består av samtaletilbud der vi finner dine behov for tjenester og oppfølging utover selve kreftbehandlingen. Det er din livssituasjon og hva som er viktig for deg, som står i fokus.

Du tilbys en samtale på sykehuset, samt to oppfølgingssamtaler i kommunen. 

Les mer ved å trykke på knappen under.

Om pakkeforløp hjem for pasienter med kreft (Helsenorge.no) Pasientbrosjyre - pakkeforløp hjem for pasienter med kreft (Helsedirektoratet)

Kontakt

  • Tjenestekontoret Postadresse: Postboks 27, 3701 Skien. Besøksadresse: Kongensgate 31, 3717 Skien
Til toppen