Den kulturelle skolesekken

Innhold

Den kulturelle skolesekkens program

Du finner årets DKS-tilbudet til skiensskolene på denkulturelleskolesekken.no (en felles nettportal for hele landet).

Her kan du søke opp egen skole i søkefeltet til venstre og se hvilke tilbud som kommer til din skole - både det som kommer fra DKS Vestfold og Telemark og det som DKS Skien har ansvaret for.

Transport til DKS-aktivitet

DKS dekker transportkostnadene for skoler som har mer enn 3 km reisevei til DKS-aktiviteten. Fra og med femte trinn oppfordrer vi klassene til å sykle der det er forsvarlig, også om det er mer enn 3 km reisevei.

Barneskolene kan kjøre gratis med rutebussene i Grenland mellom kl. 09.00 og 13.30. Det er ingen fast grense på hvor store grupper med elever som kan reise med bussen, så lenge det er plass. Det er ikke mulig å forhåndsreservere plass. Grupper som er større enn 20 elever, anbefaler vi å dele på to avganger. Hver gruppe må ta med en reisebekreftelse som dere viser når dere går på bussen.

Les mer om dette på Gruppereise for barnehage og barneskoler på farte.no

I helt spesielle tilfeller kan skolene bestille busser eller maxitaxier. Før dere gjør dette, må dere varsle DKS-koordinatoren.

Dere må innhente tilbud fra flere leverandører og benytter det rimeligste.

Send fakturaen for transporten til:

Skien kommune, Kulturkontoret, Fakturamottak, Pb. 37, 3701 Skien

Merk fakturaen med hvilket tilbud transporten gjelder og med bestillernummer 71104.

Plan for DKS Skien 2022-2025

Skien vedtok ny lokal plan for DKS Skien høsten 2021. Planen kan du lese her:

Lokal Handlingsplan For DKS I Skien 2022 2025

Kontakt

  • Eli Haugland
Til toppen