Den kulturelle skolesekken

Innhold

Den kulturelle skolesekkens program

Du finner årets DKS-tilbudet til skiensskolene på denkulturelleskolesekken.no (en felles nettportal for hele landet).

Her kan du søke opp egen skole i søkefeltet til venstre og se hvilke tilbud som kommer til din skole - både det som kommer fra DKS Vestfold og Telemark og det som DKS Skien har ansvaret for.

Transport til DKS-aktivitet

DKS dekker transportkostnadene for skoler som har mer enn 3 km reisevei til DKS-aktiviteten. Fra og med femte trinn oppfordrer vi klassene til å sykle der det er forsvarlig, også om det er mer enn 3 km reisevei.

Grunnskolene kan kjøre gratis med rutebussene i Grenland mellom kl. 09.00 og 13.30. Er gruppa større enn 12 personer totalt må gruppa enten:

  • Deles på to forskjellige avganger, eller
  • Kontakte Vy buss Grenland minst to virkedager i forkant av turen slik at de kan sette opp ekstra buss. Kontaktinformasjon Vy buss: post.grenland@vy.no

Det er en forutsetning at reisene foretas innenfor det ordinære rutenettet i Grenland, og mellom ordinære holdeplasser.
Hver gruppe må ta med en reisebekreftelse som dere viser når dere går på bussen.

Les mer om dette på Gruppereise for barnehage og barneskoler på farte.no

I helt spesielle tilfeller kan skolene bestille busser eller maxitaxier. Før dere gjør dette, må dere varsle DKS-koordinatoren.

Dere må innhente tilbud fra flere leverandører og benytter det rimeligste.

Send fakturaen for transporten til:

Skien kommune, Kulturkontoret, Fakturamottak, Pb. 37, 3701 Skien

Merk fakturaen med hvilket tilbud transporten gjelder og med bestillernummer 71104.

Plan for DKS Skien 2022-2025

Skien vedtok ny lokal plan for DKS Skien høsten 2021. Planen kan du lese her:

Lokal Handlingsplan For DKS I Skien 2022 2025

Kontakt

  • Eli Haugland
Til toppen