Ibsen 2028 strategien

Innhold

Strategien skal legge til rette for verdiskaping i Skiensregionen og peke fram mot og forbi jubileumsåret 2028. Ambisjonene er av både kunstnerisk, samfunnsøkonomisk og kommersiell art og favner målgrupper lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Med status som Ibsens hjemby og dagens kunst- og kulturvirksomhet, kan Skien ta en sterk og tydelig posisjon som nasjonal og internasjonal Ibsenby.

Det bør derfor bygges videre på det gode arbeidet som allerede gjøres på kunst- og kulturfronten i regionen. Den Ibsenrelaterte kunsten og kulturen bør imidlertid åpnes opp for flere mennesker både hjemme og ute.

Verdiskapingspotensialet ligger først og fremst i en utvidet Ibsensatsing, der et bredt tilbud av opplevelser inspirert av Ibsen og hans dramatikk tilgjengeliggjøres for et mangfoldig og samlet sett stort publikum.

Blaversjon av strategien

Ibsen 2028 Strategi

Kunnskapsgrunnlag Ibsen 2028 strategien

Ibsen 2028 Kunnskapsgrunnlag

Strategien ble vedtatt av Skien bystyre 28. april 2022

Bystyremøte 28.04.2022
Til toppen