Kunstkonsulentoppdrag, Ibsenbiblioteket

Innhold

UTLYSNING AV KONSULENTOPPDRAG, IBSENBIBLIOTEKET SKIEN KOMMUNE - FRIST: 15. MARS 2024

NYTT FOLKEBIBLIOTEK

Ibsenbiblioteket utvikles som en ny type institusjon, en hverdagsmøteplass og en opplevelsesarena for innbyggere og besøkende. Satsingen vil være en arena for livsmestring, integrering og demokratiutvikling. Og en viktig arena for barn og unge. Integreringen av folkebibliotek, innbyggerservice og formidlingssenter for et litterært ikon er nyskapende. Departementet har gitt tilslutning til satsingen. Dette gir muligheter og gevinster ved å jobbe godt med utvikling av tjenestene og beholde visjonen for prosjektet og bygget.
Ibsenbiblioteket skal føre til økt samfunnsengasjement og økt demokratisk deltakelse i regionen. Det skal bidra til økt stolthet til byen og byens identitet. «Det nye Ibsenbiblioteket skal være åpent, demokratisk, relevant, modig, mangfoldig og ujålete. Det skal ha lav terskel for besøk og deltakelse, men høy kvalitet på innhold og kompetanse. «Ibsenbiblioteket» i Skien skal bli et nasjonalt formidlings- og opplevelsessenter for arbeidet med Henrik Ibsens litteratur og diktning.» (vedtatt i bystyret 15.12.16.)

TREKRONE I KULTURKVARTALET

Skien bystyre har valgt Kulturkvartalet som lokalisering for Ibsenbiblioteket og bygget "Trekrone" som Skiens nye ikonbygg. Prosjektet «Trekrone» består av et lett tak som svever under trekronene i parken og med glassvegger på begge sider.  Bevegelsene i huset, både de arkitektoniske og fysiske, er organiske og langstrakte. Bygget buer seg rundt de eksisterende trærne og legger seg inntil Ibsenhuset for å skape en sammenheng mellom nytt og gammelt. Med «Trekrone» i Kulturkvartalet, vil Skien få et nøkternt ikonbygg, som vil bli en attraksjon og bidra til å utvikle Skien som reisemål. Samtidig ivaretar bygget bibliotekets funksjoner, også som inkluderende møteplass. Med lokalisering ved Ibsenhuset og kulturskolen vil byen få et revitalisert og sterkere kulturelt tyngdepunkt.

IBSEN-FORMIDLINGSSENTER

Sølvåren er et nytt Ibsen-formidlingssenter integrert i Ibsenbiblioteket. I prosjektet Trekrone er den arkitektoniske tolkningen av «Sølvåren» en uavbrutt reise mellom bykjernen og biblioteket, hvor øyeblikk for uplanlagte møter og nye perspektiver oppstår underveis. Besøkende og forbipasserende trekkes opp, under og gjennom bygningsvolumet, uavhengig av om man oppsøker biblioteket eller bare beveger seg gjennom området. Ibsenbiblioteket er derfor strategisk utformet med et utvalg av innganger fra alle retninger og i alle nivåer, for å sikre aktive bevegelsesmønstre og naturlige, gode forbindelser.

MØTEPLASS

Ifølge folkebibliotekloven skal bibliotekene "fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet". I tillegg til de tradisjonelle bibliotekoppgavene med utlån til alle, skal bibliotekene også være "en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt" (folkebibliotekloven §1). Biblioteket har endret seg fra å først og fremst være et sted for samlinger og utlån, til en viktig møteplass. Ibsenbiblioteket skal skape et møtested og en demokratisk arena for innbyggerne, samtidig som biblioteket aktivt skal formidle, med en spesiell vekt på Ibsen.
For mer informasjon om prosjektet, se https://www.skien.kommune.no/ibsenbiblioteket/

Kunstbudsjett:   3 000 000 NOK*
Byggherre:         Skien kommune
Arkitekt:             Kengo Kuma & Associates / MAD arkitekter
Framdrift:           Oppstart bygging 2025. Oppstart drift er planlagt 2028.

*Budsjett for kunstprosjektet er ikke endelig fastsatt da anbud for hele byggeprosjektet ikke er avklart.

HVEM SØKER VI

Vi søker etter en kunstkonsulent eller et kunstkonsulentteam med erfaring fra liknende prosjekter med fokus på integrerte kunstprosjekter, og med evne til å kommunisere godt med ulike faggrupper.

SØKNADSFRIST: 15. mars 2024

Kontaktperson i Skien kommune er Tom-Erik Lønnerød
Tom.erik.lonnerod@skien.kommune.no, 90609571

Søknader med motivasjonstekst, referanseprosjekter og CV sendes tilTelemark kunstsenter v/ Linda S. Olsen: linda@telemarkkunstsenter.no 

Illustrasjonsbilde Ibsenbiblioteket. Kengo Kuma + Mad Arkitekter Ibsen Library Oasis©MIR
Kengo Kuma + Mad Arkitekter Ibsen Library Oasis©MIR

Kontakt

  • Tom-Erik Lønnerød
Til toppen