Spriten Kunsthall og atelierfellesskap

Innhold

Spriten Kunsthall er en produserende kunsthall og atelierfellesskap lokalisert i den gamle spritfabrikken på Klosterøya.

Spriten DSF6182
Spriten Kunsthall. Foto: Dag Jenssen

I 2007 ble det etablert et atelierfellesskap for profesjonelle kunstnere i den gamle spritfabrikken, Spriten, på Klosterøya. Målsetningen med atelierfellesskapet er å bidra til at regionens profesjonelle kunstnere skal få bedre arbeidsvilkår og gjøre det lettere for kunstnere og andre profesjonelle kunstaktører å etablere seg i Skien. Atelierene leies ut på årsbasis og varierer i størrelse og utforming. I 2016 ble atelierkapasiteten utvidet med nye atelieer i Henrik Ibsensgate 10.

Disse holder til på Spriten i dag

Spriten kunsthall ble etablert i 2012 som en del av Skien kommunes satsing Kunstnerbyen Skien. Målsetningen med Spriten Kunsthall er å bidra til at områdets profesjonelle kunstnere skal få bedre arbeidsvilkår, samt å gjøre det lettere for kunstnere og andre profesjonelle kunstaktører å etablere seg i Skien. Ved at området ikke kan tilby kunstutdanning, er det viktig for byen å fremstå som et reelt alternativ ”å flytte hjem til” etter endt utdanning ved å tilby subsidiert atelierleie, fellesverksteder, produksjonslokaler og et etablert miljø bestående av profesjonelle aktører.

Spriten Kunsthall som visningssted

Spriten kunsthall er en produserende kunsthall som har fokus på å legge til rette for at kunstnere skal få jobbe frem nye prosjekter. Stedsspesifikke installasjoner og visning av kunstprosjekter i prosess preger utstillingsprogrammet i kombinasjon med kuraterte utstillinger. Det programmeres fem visningsperioder per år kuratert av Spriten Kunsthall. Ofte blir det satt av tid til en produksjonsperiode i forkant av visningsperioden.  

Spriten Kunsthall som produksjonssted

Kunsthall: 150 m2 i 1. etg. Takhøyde ca 10 m (3,5 m under messanin). Tilgang til hall via kjøreport. Traverskran tilgjengelig i deler av lokalet. 40 m2 ”rom i rommet” som kan skilles av med gardin.

Messanin: 85 m2 areal i 2. etg, åpent ned til kunsthall. Takhøyde ca 6 m.

Spriten Kunsthall egner seg som produksjonssted for ulike kunstuttrykk. Eksempelvis er det gjort installasjonsarbeid, scenekunstproduksjoner, filminnspilling, plateinnspilling med mer i lokalene. 

Spriten Kunsthall plantegninger (pdf) Sjekk dokumentasjon av lokalene og prosjekter

Besøksadresse:
Spriten kunsthall
Tømmerkaia 19
3722 Skien

Åpningstider (ved åpne utstillinger/prosjekter): onsdag-søndag 12.00-16.00

Spriten Kunsthall driftes av Skien kommune

Ombyggingen av Spriten kunsthall ble støttet av:
Norsk kulturråd
Telemark fylkeskommune

 

Kontakt

  • Tom-Erik Lønnerød
Til toppen