Ida Olesdatter Barland: Jeg skriver best i dusjen

Innhold

Spriten Kunsthall, Tømmerkaia 19, Skien. Visningsperiode: 25. august – 24. september 2023

Deler av utstillingen er kun tilgjengelig via trapper. HC-toalett er tilgjengelig. Åpningen holdes på norsk uten mikrofon. Det er parkeringsmuligheter for bil i umiddelbar nærhet til kunsthallen. Vi ønsker å være imøtekommende i forhold til ulike behov – ta kontakt for spørsmål rundt tilgjengelighet.

BADET ER
Badet er keramikk.
Badet er skulptur. Badet er installasjon.
Badet er materiale.
Bade er kjøtt. Er hud. Er hår.
Badet er vann.
Badet er leire.
Badet er kropp.
Badet er naken.
Badet er ærlig.
Badet er kjerne.
Badet er rått. Badet er vått.
Badet er kald og varm.
Badet er ren. Badet er skitten.
Badet er overflod. Badet er flod.
Badet er splittende. Er spesifikk. Er betinget.
Badet er privat. Badet er offentlig.
Badet er linjen. Er mellom de to.
Badet er forventning.
Badet er rustning.
Badet er uttrykk. Badet er lek.
Badet er mellom. Er på vei. Er overgang.
Badet er rutine. Badet er rituale.
Badet er omsorg.
Badet er brutal.
Badet er støtte.
Badet er konfrontasjon.
Badet er sterk.
Badet er sår.
Badet er ro.
Badet vil krangle.
Badet er sammen.
Badet er kjærlighet.
Badet er ensom.
Badet er hat.
Badet er liv.
Badet er død.
Badet er kaos.
Badet er pause.
Badet er tanke.
Badet er.
Jeg skriver best i dusjen.

«Leira er omsorgsfull. Den har ingen skarpe kanter eller lyder. Leira er formelig og god på å fortelle historier. Historier om tid og bevegelse. Alle klyp, klapp og klem setter spor, og leira husker, dokumenterer og forteller. Leira er kropp.
Arbeidet med leira er samarbeid mellom to kropper, – mellom hånd og materiale. Et spill som veksler mellom intensjon og tilfeldighet. Muskelminner, teoretisk kunnskap og tilpasning. Utforskning, lek. Dans.

Jeg er interessert i objektene vi omgir oss med, hvilken rolle de spiller i livene våre, og hvordan vi forholder oss til dem med kroppen vår. Hvordan vi tillegger objektene mening. Hvilke mening de innehar selv. Legger vi merke til dem i det hele tatt? Hva sier objektene om hvem vi er, hvordan vi er og hvilket samfunn vi tilhører?»

Ida bruker leira for å formidle verden hun observerer. Ofte lager hun skulpturer eller installasjoner med utgangspunkt i domestiserte objekter og gjerne i kombinasjon med andre materialer. Objektene er blottet for funksjon så det som står tilbake er objektenes egne språk og symbolikk som hun setter sammen i større installasjoner for å fortelle en historie. Historier med utgangspunkt i personlige erfaringer og spørsmål rundt det og være menneske i verden – alene og sammen.
I denne utstillingen har hun tatt utgangspunkt i badet, – det keramiske rommet. Utstillingen vil vise keramiske objekter og større installasjoner, tilpasset fabrikkrommene i tårnet i Spriten Kunsthall.

Ida Olesdatter Barland (f. 1989, Hammerfest) tok sin MFA i Medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2018. Arbeidene hennes er vist blant annet ved Årsutstillingen (2015 og 2016), Talente 2019, München (2019), Kunstvisitten, Oslo Busstasjon (2019), TOU Scene, Stavanger (2019), Kunsthall Oslo, Oslo (2019), Kunsthall Grenland, Porsgrunn (2020), Kunstnerforbundet, Oslo (2016 og 2020) og Telemark Kunstsenter, Skien (2021, 2022). Barland har sittet i jury for Telemark Kunstnersenter Stipendutstilling i 2019 og kuratert Galleri Formats jubileumsutstilling Are we human, i 2021. I tillegg er hun vara i RSU (Regionalt samarbeidsutvalg) i Telemark. Ida er tildelt BKHs Kunststudentstipend (2018), Diversestipend for nyetablerte kunstnere (2018), Statens Arbeidsstipend for (2-årig, 2019), Telemark Kunstsenters Stipend (2020), Porsgrunn kommunes Porselensstipen (2020), Statens Arbeidsstipend (1-årig, 2021), Fordypningsstipend av Norsk Kunsthåndverks Fond (2023) og Prosjektstøtte fra Vestfold og Telemarks Fylkeskommune (2023). I 2022 ble Barland tildelt Skien Kommunes Kunststipendiat.
Utstillingen er støttet av Skien kommune, Norske Kunsthåndverkenes Fond og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Til toppen