2016

Innhold

05.02. – 12.03. 2016
Aleksi Wildhagen: REISETID / TRAVELLING TIME

Reisetid/Travelling Time er en utstilling med materiale innsamlet på reiser til Helsinki, St. Petersburg, Tallinn og Riga. I utstillingen presenteres et utvalg arbeider fra disse reisene. En publikasjon supplerer utstillingen.

Mer info >

05.02. – 05.03. 2016
Anders Moss: 319 TENNERS GNISSEL

Dette prosjektet ble opprinnelig planlagt som en del av den kuraterte utstillingen HEAVENLY ORDERS #3: VI SETTER PRIS PÅ SVETTE i 2015, men av forskjellige grunner ble ikke prosjektet realisert som planlagt. Med installasjonen 319 tenners gnissel har Anders Moss realisert intensjonen fra den første runden og har greid å oppnå drømmen om en roterende installasjon som gjør nytte av den fulle høyden i lokalet. 319 tenners gnissel er resultat av møysommelig planlegging, hardt arbeid og en urokkelig tro på å forfølge drømmene.

01.04 – 29.05 2016
BLINDSONEN – Sosialt engasjert kunst

> I Nasjonalmuseets blindsone
> Mari Meen Halsøy: Wounds
> Signe Christine Urdal: DE USYNLIGE
> Thomas Kvam: Eurobeing
Utstillingen springer ut fra Nasjonalmuseets turnerende utstilling ”I Nasjonalmuseets blindsone” kuratert av Samir M’kadmi. Her dokumenteres syv nasjonale og internasjonale kunstprosjekter. I tillegg har Spriten Kunsthall kuratert inn tre tilleggprosjekter som gir konkrete eksempler på sosialt engasjert kunst idag; Mari Meen Halsøy «WOUNDS»; Signe Christine Urdal «DE USYNLIGE» og Thomas Kvam «Eurobeing».

”I Nasjonalmuseets blindsone” har som mål å sette fokus på sosialt engasjert kunst, som det finnes lite av i norske kunstsamlinger. Kunstnerne som er med i denne utstillingen lager ikke bare unike og estetisk eksklusive objekter, slik vi er vant til å se i museene. Deres prosjekter har etiske mål og er rettet mot mellommenneskelige relasjoner,samhandling og deltakelse.

Fotodokumentasjon «WOUNDS» >

19.08 – 17.09 2016
I utstillingen møtes to kunstnerskap som begge arbeider med animerte lystegninger i tilknytning til arkitektur og gjerne stedsspesifikt. Utstillingen tar utgangspunkt i begge kunstneres utforsking av ulike typer narrasjon ogkartleggingsystemer. Gjennom kjennskap til verktøyene, og forståelsen av metodene som benyttes for å avdekke og organiserer kunnskap, ligger muligheten til tolkning av tid – av fortid og nåtid. Ut i fra symboler og historier kan vi si noe om den tiden vi lever i og bruke dem i forståelsen av stedet hvor vi bor og hvilken fortellinger vi vil fortelle for fremtiden.

Før i tiden var frykten for det ukjente ofte forbundet med det ikke-utforsket og fantasien fikk derfor fritt spillerom.
Vår frykt idag har mange konkrete ansikter. Hvordan ser dagens bilder av det ukjente ut? Hva er vår tids dragons?

Utstillingen ble supplert av en bokutgivelse hvor kunstnerne inviterte med seg ytterligere fire kunstnere til å lage flipbøker basert på tematikken i utstillingen. De involverte kunstnerne var; Motomichi Nakamura (USA), Phil Mulloy (UK), Julie Engaas (NOR), Vibe Bredahl (DK) i tillegg til Cecilia Westerberg og Stine Gonsholt.

Fotodokumentasjon >

14.10 – 12.11 2016
Tuva Gonsholt: DOGME

Tuva Gonsholt jobber med glass. Men glasset er bare et utgangspunkt som gir et mylder av muligheter. Etter 10 år som profesjonell kunstner med nærmest ubegrensede muligheter, ønsker Tuva Gonsholt nå å undersøke hva begrensning – dogme – fører til i sitt kunstnerskap. Hvordan påvirker selvpålagte regler kunstproduksjonen og presentasjonen i utstillingsrommet? Bidrar dogmene kun til begrensning eller åpnes nye muligheter når valgene blir færre?

26.11 – 23.12 2016
Gita S. Norheim: Egentlig

Utstillingen til Gita S. Norheim har som mål å sette fokus på det universelt menneskelige ved et sterkt indre liv med
både smerte og sårhet. I vår kultur er vi lært opp til at å skjule vanskelige følelser, er et tegn på styrke. Men er det egentlig sånn? Gjennom denne utstillingen ønsker Gita S. Norheim å sette fokus på sammenhengen mellom styrke og sårbarhet.


KONSERTER

29.01. 2016
Nylyd: STARLITE MOTEL

Jamie Saft – hammond orgel, whitehall orgel, synther, rhodes og lapsteel
Ingebrigt Håker Flaten – el-bass
Kristoffer Berre Alberts – saxofoner
Gard Nilssen-trommer, elektronikk

Arrangert i samarbeid med SkiensJazzdraget

04.02.2016
Nylyd: GLOW

Øystein Skar – tangenter
Øyvind Hegg-Lunde – trommer/perkusjon

12.02. 2016
ALPINE THOSE MYRIADS

Gypus Chelofan – vokal, elektronikk
Addo Tesla – elektronikk

10.03. 2016
Nylyd: SYLVISPHERE

Jarl Einar Ottestad – div instrumenter
Bjørn Nikolaisen – div instrumenter
Ekaterina Pliassova – div instrumenter

14.04. 2016
Nylyd: DEMI BROXA

Agnes Hvizdalek – vokal
Jakob Schneidewind – bass, elektronikk

19.05. 2016
Nylyd: Vilde&Inga

Vilde Sandve Alnæs – fiolin
Inga Margrete Aas – kontrabass

02.06. 2016
Nylyd: Parallax & Elisabeth Kjeldahl Nilsson

Elisabeth Kjeldahl Nilsson – lys
Stian Omenås – trompet og perkusjon
Are Lothe Kolbeinsen – gitar og preparert gitar
Ulrik Ibsen Thorsrud – trommer og perkusjon

22.09. 2016 (Høstpunkt spessial)
Nylyd: Jervaas

Kjetil Jerve – elektronikk, platespiller
Bendik Baksaas – elektronikk, platespiller

27.10. 2016
Nylyd: Sult & Pope: Skeleton

Guro Skumsnes Moe – kontrabass
Håvard Skaset – akustisk gitar
Jacob Felix Heule – perkusjon
Greg Pope – visuals

10.11. 2016
Nylyd: Thelin + Skien vgs

Håkon Thelin – kontrabass
Elever fra musikklinja – diverse instrumenter

Resultater fra workshop med elever fra Skien vgs

17.11. 2016
Nylyd: Xover (IT/USA)

Danilo Casti – elektronikk
Travis McCoy Fuller – elektronikk

08.12. 2016
Nylyd: Zach/Myhr

Ingar Zach – slagverk
Kim Myhr – gitar

ARRANGEMENTER

04.03. 2016
Grenland filmklubb: Night on Earth

09.09. 2016
Grenland filmklubb: Random Acts – The Secret Monsters – Animerte kortfilmer

21.-24.09 2016
Høstpunkt

30.09-01.10 2016
Ida Haugen: Runddans, en dans

20.10. 2016
Boklansering: «Avstand» av Mette Karlsvik/Shwan dler Qaradaki

18.11. 2016
Kunstnerbyen Skien 10 år

02.-03.12. 2016
Julekunstmarked

Til toppen