2021

Innhold


Kunst i Grenland vinter/vår 2021

16.01-07.02 2021
Sidsel Bonde: Ichnofauna Teknoflora

Ichnofauna er mangfoldet av dyr basert på deres tilstedeværelse gjennom spor og avtrykk.
Teknoflora er mangfoldet av planteorganismer utviklet i vekselvirkning med menneskelig teknologi og maskiner.

Utstillingen «Ichnofauna Teknoflora» viser avtrykk i leire, korn- og gipsrelieffer, videoprojeksjon og avispublikasjon. Verkene er skapt i spekulasjon over spor fra fortidens landskap og våre spor i fremtidens.

Fotodokumentasjon >

06.-28.03 2021
Marius Dahl: You’re so Close to Learning More About Proximity

Utstillingen viser objekter med referanser til landskap, arkitektur og teknologi. De er bruddstykker av steder og konstruksjoner. Formspråket blander digitale produksjonsteknikker og tradisjonelt håndverk og er realisert med en høy grad av presisjon og materialitet. Teknologiske gjennombrudd driver utviklingen fremover i akselererende tempo og livet utfolder seg i økende grad i fraksjonerte digitale enklaver. Er det en faustisk pakt eller skal man aksepter det som menneskets natur? Utstillingen er en videreføring av Marius Dahls interesse for dualiteten i teknologi, den er både problemet og løsningen.


Fotodokumentasjon >

 

Marius Dahl 1
Foto: Marius Dahl
51702782122 D51ae6b606 O

24.04-27.06 2021
Louisesgate 4C: Undersøkelser av det felles eide

Vår tids endrede politiske og sosiale strukturer preger den Oslo-baserte samarbeidsplattformen Louises gate 4C. De fjorten kunstnerne bak utstillingen «Undersøkelser av det felles eide» drives av en vilje til å utforske vår tids globale fellesskap med et empatisk blikk, der menneskeverd og menneskerettigheter står sentralt. Det er likevel store forskjeller i kunstnernes metoder, som speiler deres sammensatte bakgrunner og multikulturelle erfaringer fra Colombia, Norge, Finland, Iran og irakisk Kurdistan. I flere verk tematiseres en verden som også før covid-19 var preget av økende kontroll og humanitære kriser.
– Kari J. Brandtzæg

DELTAKENDE KUNSTNERE
Katharina Barbosa Blad
Yamille Calderon & Edward Cunniffe
Shwan Dler Qaradaki
Hjørdis Kurås
Andrea Lange
Beate Petersen & Dimitri Lurie
Lars Sandås
Ulla Schildt
Kjetil Skøien
Johanna Zwaig
Marit Ødegaard & Hadi Zandiyeh


Fotodokumentasjon >

 

Detfelleseide 4
Foto: Verena Winkelmann
Detfelleseide11

17.09-31.10 2021
GREENLIGHTDISTRICT 2021
NKs Temautstilling 2021 SKOG

NKs Temautstilling 2021 SKOG var et samarbeid mellom NK Sør-Norge, Telemark Kunstsenter, Spriten Kunsthall og Greenlightdistrict. Det ble i august 2020 utlyst en open call for kunstnere og prosjekter. Av 297 søkere ble 33 kunstnere/kunstprosjekter antatt.

Følgende kunstnere ble vist på Spriten Kunsthall:
Alessandro Marchi
Atle Selnes Nielsen
Bente Knudsen Sanden
Cathinka Mæhlum
Ebbe Arneberg
Eyvind Solli Andreassen
Irene Haslum
Kristine Fornes
LOCUS
Moderne Ruiner
Sidsel Palmstrøm

Historien om Telemark er historien om skog, fra vikingtid, gjennom nasjonalromantikken via industrihistorien og til nåtidens miljø- og klimaproblematikk. Skogen har gitt mennesker ly, føde, myter, tro og overtro. Viktige deler av vår nasjonale og regionale kulturhistorie, våre tradisjoner og estetikk har grunnlaget sitt her. I dag er skogen et globalt tema både i næringslivet og i samfunnsdebatten. Den påvirker menneskenes indre utvikling og samfunnets ambisjoner. Stadig flere forskere peker på at skogen har en større verdi om den forblir urørt enn om den høstes fordi skogen i seg selv skaper et økosystem som garanterer for opprettholdelsen av biologiske kretsløp. Skogens betydning for menneskets trivsel og helse er ubestridt. Lukten og smaken av skogens skatter kan ikke googles.Fotodokumentasjon >

 

2021 Locus Greenlight 3770
Fra åpning av NKs Temautstilling SKOG 2021. Foto: Dag Jenssen
2021 Spriten Greenlight 3603

12.11-12.12 2021
Hender og føtter som kode i gjennomtrukken jord

Neal Cahoon
mirko nikolić
SKIFTE.LAND (Bonde, Lobell, Lindén)
Åse Løvgren og Stine Gonsholt

I utstillingen bruker de syv deltakende kunstnerne forskjellige tilnærmingsmåter til vår involvering med landskap, der sammenfiltrede lag med stein, vekster, mennesker, industri og digital utvinning danner ulike møtepunkter.Utstillingen springer ut fra en serie nettbaserte og fysiske workshoper i løpet av 2020-2021 under prosjektittelen “Sammenfiltrede landskap”.

Fotodokumentasjon >

4 (1)
Foto: Lobell
Lobellspritenkunsthalldokweb 4

KONSERTER FORESTILLINGER

03.02. 2021 [AVLYST]
Nylyd #68: ME&I


Mai Elise Solberg- vokal
Ingebjørg Loe Bjørnstad – vokal


11.03. 2021
Nylyd #69: LASSE MARHAUG


Lasse Marhaug – elektronikk

15.04. 2021 [AVLYST/UTSATT]
Nylyd #70: JO DAVID MEYER LYSNE & MATS EILERTSEN

Jo David Meyer Lysne – gitar, pedal steel, turntable, synth
Mats Eilertsen – kontrabass

 

06.05. 2021
Nylyd #71: KJETIL HUSEBØ – Piano Transformed

Kjetil Husebø – piano og sampling/elektronikk.

 

17.06. 2021
Nylyd #72: SUSANNA – Baudelaire & piano

Susanna Wallumrød – piano

 

25.06. 2021
Nylyd X SKN: MAMO (Kuratert av Vicente Mollestad)


Mamo – vokal
Sumtn – DJ

03.-04.07 2021
Her og nå, da av VÅKEN

«Her og nå, da» er en kommentar til samtidens høye tempo og teknologiske univers. Stykket reflekterer rundt eget liv og evnen å være tilstede i seg selv og sine omgivelser. Med bruk av dans, live-elektronikk og vokal, jobber trioen VÅKEN med ulike kunstneriske utrykk og kontrastene mellom tilstedeværelse og stress.

VÅKEN – Oda Emilie Skogen Ellefsen, Ada Odegard Risberg og Astrid Mæland

02.09. 2021
Nylyd #73: SKRIM

Morten Qvenild – fender rhodes, synthezisers & elektronikk
Gard Nilssen – trommer, percussion & elektronikk
Ståle Storløkken – hammondorgel, synthezisers & elektronikk
Stian Westerhus – gitar & elektronikk

Arrangert i samarbeid med SkiensJazzdraget og Grenland Jazzforum
Spillested: Ælvespeilet, Porsgrunn

17.09.2021
NYLYD – URFREMFØRING GREENLIGHTDISTRICT BESTILLINGSVERK

EIRIK HAVNES – VEKST/GROWT

Wiggo Dahl (fiolin)
Daniel Dalnoki (fiolin)
Elzbieta Frajczyk (bratsj)
Vojtech Novak (cello)

Spillested: Ibsenhuset, Skien

14.10. 2021
Nylyd #74: EYOLF DALE + BENDIK BAKSAAS & THOMAS STRØNEN

Eyolf Dale – flygel
Bendik Baksaas – elektronikk
Thomas Strønen – trommer, elektronikk

Arrangert i samarbeid med Jazzfest Skien

03.11. 2021
papir – en danseforestilling


Danselinja ved Skien videregående skole

18.11. 2021
Nylyd x SKN: PUMBA (Kuratert av Vicente Mollestad)

Pumba – vokal


23.11. 2021
Seriously Prepared – musikklinja Skien VGS


Et knippe av skolens elever spiller musikk av amerikanerne John Cage og Frank Zappa og britene Pink Floyd og Yes – og selvfølgelig egenskrevet musikk! 

02.12. 2021
Nylyd x SKN: UNGE BEIRUT (Kuratert av Vicente Mollestad)


Unge Beirut – vokal

 

Til toppen