Grafikkverksted

Innhold

Høsten 2023 etableres det nytt grafikkverksted på Spriten Kunsthall. Grafikkverkstedet er støttet av Sparebankstiftelsen DnB og Norsk kulturråd.

Utviklingen av et grafikkverksted henger sammen med de øvrige satsingene innenfor
Kunstnerbyen Skien. Det er fokus på å gode arbeidsvilkår for kunstnere og vi ønsker at
kunstnerne skal forme innhold og veivalg. Grafikkverkstedet skal ha fokus på utprøving og
eksperimentering innenfor mediet grafikk, og være et sted for utvikling og læring fra
kunstner til kunstner, og fra kunstner til kurs- eller workshopdeltaker.


Videre ser vi på grafikkverkstedet som en mulighet for flere av kunstnerne i regionen til å
holde flere kurs og workshops i lokalene og slik sett kan verkstedet i seg selv være med på
å styrke muligheten for at flere kunstnere kan øke inntektene basert på denne
virksomheten.

Samarbeid om lokale og regionale DKS-tilbud vil også være en del av profilen for
verkstedet. I og med at verkstedet er forholdsvis romslig, kan det enkelt legges til rette for
skolebesøk med uttesting av ulike trykketeknikker med barn og unge som målgruppe.

Til toppen