Om Spriten Kunsthall

Innhold

Her kan du lese mer om lokalene, laste ned plantegninger og finne lenker til eksempler på prosjekter og produksjoner som er gjennomført hos oss.

Spriten Kunsthall som visningssted

Spriten kunsthall er en produserende kunsthall som har fokus på å legge til rette for at kunstnere skal få jobbe frem nye prosjekter. Stedsspesifikke installasjoner og visning av kunstprosjekter i prosess preger utstillingsprogrammet i kombinasjon med kuraterte utstillinger. Det programmeres fem visningsperioder per år kuratert av Spriten Kunsthall. Ofte blir det satt av tid til en produksjonsperiode i forkant av visningsperioden.  

Spriten Kunsthall som produksjonssted

Kunsthall: 150 m2 i 1. etg. Takhøyde ca 10 m (3,5 m under messanin). Tilgang til hall via kjøreport. Traverskran tilgjengelig i deler av lokalet. 40 m2 ”rom i rommet” som kan skilles av med gardin.

Messanin: 85 m2 areal i 2. etg, åpent ned til kunsthall. Takhøyde ca 6 m.

Spriten Kunsthall egner seg som produksjonssted for ulike kunstuttrykk. Eksempelvis er det gjort installasjonsarbeid, scenekunstproduksjoner, filminnspilling, plateinnspilling med mer i lokalene. 

Spriten Kunsthall plantegning Bilder av Spriten Kunsthall Fotodokumentasjon fra utstillinger og prosjekter
Til toppen