Tilgjengelighetsprisen

Innhold

Deles ut av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Den tildeles kandidater som har vist en positiv holdning og forståelse for å ivareta funksjonshemmedes interesser og behov. Tiltaket skal være et bidrag til å komme nærmere målet om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Tiltaket skal ha en god praktisk løsning som glir naturlig inn i miljøet i henhold til god byggeskikk. 

Kriterier som må oppfylles for å motta tilgjengelighetsprisen.

Kontakt

  • Ragnar Grøsfjeld
Til toppen