Initiativet til å opprette en nordisk vennskapsby-forbindelse ble tatt første gang i 1939 ved et arrangement i Thisted i Danmark. Idéen resulterte i en vennskapsforbindelse mellom Thisted og Uddevalla i Sverige, og seinere ble kontakten utvidet til Skien, Loimaa i Finland og Mosfellsbær på Island.

Til toppen