Hva er en syngende kommune?

Innhold

Skien er valgt ut til å delta i den nasjonale sangsatsingen Syngende kommune. Kommunen får veiledning og økonomisk støtte til å styrke sitt sangtilbud, og vil bruke sang for å stimulere til inkludering, tilhørighet og felleskap i lokalsamfunnet.

Om syngende kommuner - Krafttak for sang

Syngende kommuner får faglig og økonomisk støtte til å starte ny sang- og musikkaktivitet for innbyggere i alle aldre. I tillegg til økonomisk støtte, vil kommunen få tilbud om fagdager for ansatte i barnehager, skoler og eldreinstitusjoner, og tilgang til nasjonale nettverk og kompetansehevende samlinger. Målgrupper for prosjektet er spesielt kommunens eldste og yngste innbyggere, men ambisjonen er å gi alle innbyggerne et styrket sangtilbud.

Damer Som Synger Med Logo.Jpg
Til toppen