Sangutvalget

Innhold

Her finner du informasjon fra prosjektets sangutvalg

Sangutvalg

Sangutvalgets oppgave:

Sangutvalget består av ressurspersoner fra ulike deler av lokalsamfunnet. Målet er at hele bredden i kommunen skal være representert. For eksempel barnehage/skolesektoren, helse- og omsorgsektoren, eller det frivillige kulturlivet (kor/korps osv). Sangutvalget velger tiltak og satsningsområder i den aktuelle perioden. Lederen er bindeleddet mellom kommunen og Krafttak for sang og har ansvar for gjennomføring av prosjektet, inkludert dokumentasjon og rapportering.

Skiens sangutvalg består i 2023 av:

Kulturskole, grunnskole og barnehage Ole Andreas Meen
Bydelshus Anna Kortner
Skien videregående skole Anne Lise Sydnes
Kirkemusikk Ingrid Halle
Eldreomsorg og musikkterapi Kjersti Gunnersen
Skien musikkråd og Norges korforbund Ragnar Holm
Integrering i fritidsavdelingen Camilla Madelen Strøm
Ungdom i fritidsavdelingen Linda Rognlien Semb
Ibsenhuset Andreas Gilhus
Profesjonelle frilansere Hilde Norland Gundersen
Brobygger Telemark Sahardid Mohamed Salad
Fritidsenheten Katrine Daviknes
Telemark museum Linnea Dahle
Kulturkontoret (Leder for sangutvalget) Rune J Eide

 

Til toppen