Friluftsliv i Skien

Innhold

Du kan fiske både laks og ørret, plukke bær, sopp og drive med småvilt- og storviltjakt i Skien. Det er varierte turområder og mange gode muligheter for å padle kajakk og kano. Som friluftslivsutøver i Norge har du både rettigheter og plikter gjennom allemannsretten, som er hjemlet i friluftsloven. Denne gir deg rett til å bruke utmarka til friluftsliv, uavhengig av hvem som er grunneier.

Skien kommune er med i Grenland friluftsråd sammen med Porsgrunn, Bamble, Siljan og Drangedal kommuner. Friluftsrådet skal være en pådriver i arbeidet med friluftsliv i regionen, og et bindeledd mellom frivillige organisasjoner, politikere og offentlig administrasjon i kommunene. Rådet sikrer og tilrettelegger friluftsområder, og planlegger og gjennomfører  aktiviteter og arrangementer. Friluftsrådet skal også bidra til at flest mulig får informasjon om allemannsretten og muligheter for friluftsliv i området.

Forum for natur og friluftsliv i Telemark er et samarbeidsnettverk og møteplass for tilsluttede natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket. På deres hjemmesider finnes også link til aktivitetskalenderen til DNT Telemark.

Til toppen