Lekeplasser

Innhold

Gode og trygge møteplasser som stimulerer til lek, samvær, hygge og god folkehelse er viktig for Skien kommune.

Skien kommune eier om lag 140 lekeplasser – spredt på skoler, barnehager, i parker og offentlige rom.

Lekeplasskontroll

Vi gjør nå et løft for å heve sikkerheten på alle kommunens lekeplasser ved at Grenland brann og redning årlig gjennomfører hovedettersyn på lekeplasser vi har ansvaret for.

Kontrollene gjennomføres etter forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (lekeplassforskriften) og Norsk Standard NS-EN 1176 Lekeplassutstyr og underlag del 1–7 og 10–11 og NS-EN 1177 Støtdempende underlag. Øvrige aktivitetselementer som ikke inngår i disse standardene, vurderes ikke ved denne kontrollen. Eksempel på det er idretts- og treningselementer.

Feil og mangler på lekeplassen klassifiseres i A-, B- og C-avvik ut ifra alvorlighetsgrad. På den måten får kommunen en total oversikt over situasjonen, og kan prioritere hvilke feil som må rettes først.

I noen tilfeller oppdages det alvorlige skader og slitasje på lekeplassutstyret eller avvik under bakken som gjør at utstyret blir fjernet. Vi har dessverre ikke nytt utstyr på lager, derfor kan det ta tid før det eventuelt blir satt opp nytt. Hvilke lekeplasser som får nytt utstyr vurderes etter forespørsler og behov.

Til toppen