Andre søknader

Innhold

Vi mottar av og til søknader som ikke hører hjemme under våre ordinære tilskuddsordninger. Disse blir behandlet på følgende måte:

  1. Søknader som ikke faller inn under noen av kommunens åpne tilskuddsordninger vil kunne bli vurdert i kommunedirektørens budsjettforslag. 

  2. Slike søknader som kommer inn etter 15. september vil ikke bli presentert og vurdert i budsjettsaken, men bli lagt som vedlegg fortløpende som de kommer inn, uten ytterligere saksbehandling.

Mer informasjon om budsjettprosessen for 2025 kommer. 

Søknad sendes som e-post til Skien postmottak eller i ordinær post til Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien. 

Til toppen