Driftstilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner

Innhold

Vi gir driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Skien kommune.

Organisasjoner som søker driftstilskudd må være registrert i Skien kommunes foreningsregister. Driftstilskuddet gis pr. medlem. Skolekorps og idrettslag er unntatt fra denne ordningen.

Hvordan søke

Dere søker via elektronisk søknadsskjema. 
Husk å legge ved:

  • liste over medlemmer under 19
  • årsregnskap for forrige år
  • årsmelding
  • budsjett for søknadsåret
  • aktivitetsplan

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. april. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet. Saksbehandlingstiden er ca. 2 måneder. Søknadsskjema gjøres tilgjengelig i starten av året. 

Kontakt

  • Servicesenteret
Til toppen