Lokalutvalgsmidler

Innhold

Skien kommune deler årlig ut lokalutvalgsmidler. Alle som driver aktiviteter i et lokalutvalgsområde har anledning til å søke. Lokalutvalgene behandler søknadene, og avhengig av innbyggertallet i området har hvert utvalg fra 20.000 til 40.000 kr til utdeling. 

Kriterier for å søke

Alle som driver aktivitet i et lokalutvalgsområde har anledning til å søke. Bystyrets intensjon er at frivillige lag og foreninger for barn og unge prioriteres, men at lokalutvalgsmidlene også kan gå til frivillige organisasjoner med andre formål. Det gis ikke tilskudd til drift.

Virksomheter som er pålagt driftet av kommunen etter lov – slik som barnehager ogskoler – kan ikke tildeles midler.

Slik søker du

Søknadene som behandles skal være korte og konkrete og angi hva midlene skal brukes til.
Oppgi hvilket lokalutvalg det søkes om lokalutvalgsmidler fra. Skriv dette i emnefeltet og i selve søknaden. Her finner du oversikt over lokalutvalgene i Skien

Søknad sendes på e-post til Skien kommune

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2023 er utgått. Ny frist for 2024 kommer. 

Når organisasjonen/foreningen er tildelt midler må disse opplysningene følge kvitteringer for innvilgede beløp: organisasjonsnummer, organisasjonsadresse og kontonummer.

Kontakt

Til toppen