Tilskudd kulturarrangører

Innhold

Er du arrangør av en rekke kulturarrangementer gjennom året? Eller planlegger du en festival?

Dersom arrangementene er publikumsretta og ikke-kommersielle kan du søke om tilskudd fra denne ordningen. Man kan ikke søke tilskudd til enkeltarrangementer herfra.

Kriterier for å søke

Arrangementserien eller festivalen må gjennomføres i Skien.
Organisasjoner som søker støtte må være registrert i Skien kommunes foreningsregister.
Arrangører som mottar driftstilskudd fra Skien kommune kan ikke søke.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

  • prosjektbeskrivelse med spesifisert arrangementsplan/festivalprogram
  • budsjett
  • rapport med regnskap fra siste års virksomhet

Søknad sendes som epost til Skien postmottak eller i ordinær post til Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien. Merk søknaden: Tilskudd kulturarrangør

Søknadsfrist

For vårprogram/festivaler i første halvår: 15. desember.
For høstprogram/festivaler i andre halvår: 15. mai.
For søknader som gjelder program for hele året er fristen 15. desember.

Kontakt

  • Ingrid Betten
Til toppen