Tilskudd kulturprosjekter

Innhold

Hvem får tilskudd?

Vi gir tilskudd til utvikling av nye kunst- og kulturprosjekter/produksjoner, for eksempel innenfor:

  • musikk
  • scenekunst
  • visuell kunst
  • film
  • litteratur
  • lokalhistorie

Frivillige foreninger, kunstnere og andre kulturaktører kan søke om støtte til kulturprosjekter. Prosjektet må være knyttet til Skien kommune - enten gjennom søker eller innhold.

Det gis ikke tilskudd til innkjøp av utstyr. Det gis heller ikke tilskudd til studiereiser/opphold. 

Slik søker du

Søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett sendes som epost til Skien postmottak eller i ordinær post til Skien kommune, postboks 158, 3701 Skien.

Merk søknaden: Tilskudd kulturprosjekt

Søknadsfrist

Søknadsfristen er fortløpende. Behandlingstid er inntil 3 uker. 

Kontakt

  • Ingrid Betten
Til toppen