Tilskudd statlige spillemidler

Innhold

Frivillige organisasjoner kan søke statlige spillemidler til idrett-, friluftsliv- og nærmiljøanlegg. Ta kontakt med kulturkontoret dersom dere vurdere å søke om spillemidler.

Slik søker du

Alle søkere må kontakte kulturkontoret for en gjennomgang av søknaden.

Tidligere innsendte søknader må fornyes hvert år fram til søknaden er innvilget.

Dere søker via elektronisk søknadskjema. Lenke til dette får dere av kulturkontoret.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. oktober. Saksbehandlingstiden er ca. 8 måneder.

Kontakt

  • Lene Borvik Larsen
Til toppen