Tilskudd til integreringsarbeid – IMDI-midler

Innhold

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement som øker samfunns- og arbeidsdeltagelsen blant innvandrere og deres barn. Innvandrerorganisasjoner kan også søke driftstilskudd.

Søk her

Hva kan dere søke støtte til

 1. Tilskudd til aktiviteter, tiltak og arrangement for innvandrere og øvrig befolkning.
 2. Tilskudd for å øke kunnskap om det norske samfunnet, og styrke kvalifisering for utdanning og arbeid blant innvandrere.
 3. Tilskudd for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Kriterier for tilskudd

 • Aktiviteten må foregå i Skien.
 • Det er bare frivillige lag og organisasjoner som kan søke.
 • Dere må ha organisasjonsnummer.
 • Aktiviteten skal fremme samarbeid mellom ulike nasjonaliteter og organisasjoner.
 • Aktiviteten kan ikke være et internt arrangement, kurs eller en medlemsfest.

Kriterier for driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner

 • Dere må oppgi organisasjonens formål.
 • Organisasjonen må holde til i Skien.
 • Organisasjonen må ha eksistert i minimum to år.
 • Dere må legge frem medlemsliste når dere søker. Medlemmene må ha betalt kontingent og være bosatt i Skien. Dere må ha minimum 20 medlemmer for å søke.
 • Dere må legge frem regnskap og årsrapport når dere søker.
Oppdragsbrev til Skien kommune IMDi-midler 2023

Søknadsfrist og klagemulighet

Søknadsfrist er 15. mars. 

Avslag
Denne tilskuddsordningen forvalter vi på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDIi). Hvis dere har fått avslag på en søknad om IMDi-midler, kan dere klage. Fristen er 3 uker fra man mottar vedtaket. Klagen sendes til Skien kommune.

Kontakt

 • Caroline H. Wahlstrøm
Til toppen