Utdanningsstipend (Skien musikkråd)

Innhold

Skien musikkråd deler ut utdanningsstipend hvert andre år (i år med ulike tall). Søker må være medlem av en organisasjon eller lag tilsluttet Skien musikkråd.

Hvem kan søke

 • Søkere må være medlem av en organisasjon eller lag tilsluttet Skien Musikkråd
 • Stipend kan søkes til utdanning/etterutdanning, ut over videregående skole, innen kategorien
  musikk, som dekker aktivitetene til medlemslagene, slik som dans, sang og musikk.

Slik søker du

 • Frist for å søke er 1. juni i søknadsåret (tildelingsåret).
 • Søknadsskjema sendes Skien musikkråd - Øyvind Strand

Søknadsskjema

Søknadsskjema Skien Musikkråd

Statutter for Skien Musikkråds utdanningsstipend

(Vedatt på årsmøte 23.02.95 og revidert på årsmøte 16.03.00)

 • Det er fondets grunnkapital som til enhver tid bestemmer stipendets størrelse.
 • Grunnkapitalen tilføres midler ved å overføre 100 % av rentebeløpet hvert andre år
  (år med ulike tall).
 • Stipendets størrelse beregnes ut fra 100 % av rentebeløpet hvert andre år (år med like tall). Hvis det ikke er stipendsøkere, eller hvis hele stipendsummen ikke deles ut, skal det resterende
  beløp settes av på egen konto, til fremtidige stipendmidler. Kontoens navn er «Stipendkonto».
 • Stipend kan utdeles hvert andre år, første gang i 1995 (i år med ulike tall).
 • Søkere må være medlem av en organisasjon eller lag tilsluttet Skien Musikkråd
 • Stipend kan søkes til utdanning/etterutdanning, ut over videregående skole, innen kategorien
  musikk, som dekker aktivitetene til medlemslagene, slik som dans, sang og musikk.
 • Det er det til enhver tid sittende styre i SMR som står for tildeling av stipendet.
 • Frist for å søke er 1. juni i søknadsåret (tildelingsåret).
 • Tildeling av stipend er 1. september i søknadsåret (tildelingsåret).

Kontakt

 • Skien musikkråd - Øyvind Strand
Til toppen