Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner 

Plannavn   Uttalefrist
Ingen planer i øyeblikket    

 

Andre planer 

Plannavn   Uttalefrist
Ingen planer i øyeblikket    


Utbyggingsavtaler

Varsel om igangsetting av arbeid med utbyggingsavtaler, fremforhandlede utbyggingsavtaler som legges på høring og godkjente utbyggingsavtaler/ justeringsavtaler finner du på kommunens informasjonsside om utbyggingsavtaler.

 


Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak   Innspillfrist
Ingen saker i øyeblikket    

 

Arealplaner

Vi vil gjerne høre hva du mener om planene nedenfor. 

Plannavn   Høringsfrist
Kommuneplanens arealdel   01.10.2022
Detaljregulering for gbnr. 75/10 m.fl. - Håvundvegen 371   29.08.2022

Detaljregulering for Peder Claussøns gate 2 og 4

 

15.08.2022

Detaljregulering for gbnr. 300/4253 m.fl. - Fløtninga 8

 

15.08.2022

Detaljregulering for gbnr. 221/1483 m.fl. - Leirvollen

 

15.08.2022

 

Andre planer

Plannavn   Høringsfrist

Kommuneplanens samfunnsdel

 

31.08.2022

 

Andre saker som ligger på høring / offentlig ettersyn

Forskrifter   Høringsfrist

Forslag til ny lokal gebyrforskrift

 

20.08.2022


Navnesaker 

Sted Høringsfrist
   

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn   Klagefrist
     
     


Andre planer

 

Andre kunngjøringer fra Skien kommune

Lokalutvalgsmøter

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 27.06.2022 13:51