Bybonden i Skien

Innhold

Skien kommune – Grenland landbrukskontor har engasjert en bybonde i en 20 prosent stilling i 2023.

Barn som holder plante.
Barn og ungdom er en prioritert målgruppe.
Folk som jobber med kjøkkenhagen i Kverndalen.
Kjøkkenhagen i Kverndalen.

Å dyrke egne grønnsaker gir ikke bare mat på bordet, men skaper også mange andre gevinster for samfunnet innen helse, klima, miljø - og ikke minst er det sosialt.

Byer har ofte behov for flere grønne områder til glede og nytte for folk og miljø, og også til stor nytte for insekter og for økosystem. Bybonden skal inspirere og gi kunnskap om urban dyrking av grønnsaker og nyttevekster, og koordinere ulike prosjekter innenfor urbant landbruk i Skien sentrum.

Bybonden skal i første omgang koordinere kommunens prosjekter, og drive nettverksbygging og rådgivning om urbant landbruk. Disse prosjektene blir prioritert sesongen 2023:

• Kverndalen kjøkkenhage - i nytt lys
• Pollinatorvennlige Skien
• Formidle grønn tankegang med vekt på økologisk landbruk

Bybonden skal:

  • Informere innbyggere, brukere og drivere om de ulike tiltakene, og er kontaktperson for de som ønsker å dyrke i byen.
  • Inspirere skoler og barnehager til å starte med dyrking.
  • Gjennomføre kurs og konferanser om dyrking, og bruken av arealer i byrommet til grønne tiltak.
  • Bidra til å øke kunnskapen rundt å dyrke mat i byen og styrke entreprenørskap innen matdyrking, -kultur og beredskap.
  • Formidle kontakt mellom bynære bønder og byfolk og legge til rette for mer kontakt og samarbeid mellom by og landbruk.

Dette vil skape rom for sosiale plasser i sentrum, og trekke skoler og barnehager inn til byen.

Bybonden Hilde Amy Teie i åkeren.

Kontakt

  • Hilde Amy Teie, bybonde i Skien sentrum
Til toppen