Båndtvang og luftegårder for hunder

Innhold

Båndtvang

Det er generell båndtvang fra 1. april til og med 20. august. I denne perioden skal hunder holdes i bånd, være inngjerdet eller innestengt.

Lov om hundehold

Utenfor båndtvangstiden kan hunder bare være løse når de:

  • blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
  • er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.


Det betyr at utenfor båndtvangstiden, er det ikke tillatt å la hunden streife fritt omkring. Den skal følges og være under kontroll. Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette.

Hunder skal alltid holdes under tilsyn slik at de hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. likevel unntaket for jakthunder § 9 tredje ledd i Hundeloven. Kommunen kan innføre ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Dette er aktuelt i vintre med mye snø og kunngjøres i media.

I tillegg til Lov om hundehold, har Skien kommune vedtatt en egen forskrift om hundehold som pålegger båndtvang visse steder hele året.

Båndtvang hele året gjelder:

  • boligområder og handleområder
  • parker, på kirkegårder, på gravplasser
  • på og ved skoler, barnehager, lekeplasser og idrettsplasser
  • på gang- og sykkelveier
  • i maskinpreparerte skiløyper

Med boligområdet menes området som er bebygd og regulert til boligformål.

Se mer i §3 i Skien kommunes Forskrift om hundehold

Luftegårder for hunder

Skien kommune har laget to inngjerdede luftegårder hvor du kan ha hunden løs. En er på Vestre Gulset, i det populære turområdet ved parkeringen til Åletjern og en er på Gimsøy bak Gimsøy kirke. Les mer om hundegårdene

 

Til toppen