Skadet vilt

Innhold

Ettersøk og avliving av skadet vilt - viltnemnda

Viltnemnda som politisk utvalg er nedlagt, men de praktiske oppgavene ivaretas av et ettersøkskorps.

Kommunen har ansvar for å ta seg av sykt og skadet vilt. Vanligvis er det i forbindelse med påkjørsel av bil eller tog. Politiet kan kontaktes og de videreformidler til vårt ettersøkskorps som håndterer dette. Politiets vakttelefon er 02800. Kommunen har ikke ansvar for dyr som oppleves som skadedyr.

Ved skadet vilt, kan du ta kontakt med en av følgende personer i ettersøkskorpset: 

Navn Mobil Bosted
Nils-Petter Ødegaard 95 83 20 57 Flakvarp/Vold
Atle Slåen 90 16 68 33 Kilebygda
Kjetil Stubberød 90 56 42 34 Fossum
Kenneth Sollid 93 06 10 30 Gulset
Jon Tveten 90 17 95 94 Limi
Helge Røsaker 90 84 85 89 Gulset
Trond Øyvind Åmås 97 67 04 67 Åfoss
Trond Indrebø 48 18 65 94 Hyni
John-Ole Nordskog 48 32 51 25 Skotfoss
Eigil Movik 99 69 10 83 Eidanger

Felle vilt som gjør skade

Kommunen kan i visse tilfeller, gi fellingstillatelse på vilt utenom ordinær jakttid for å avverge skade. Se Naturmangfoldloven § 18 og Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften)

Kurs i feltobduksjon

Grenland landbrukskontor gjennomførte høsten 2021 et kurs i feltobduksjon for sine ettersøksjegere.
Les mer og se filmer av praktisk og teoretisk gjennomgang her.

Grevling

Kommunen får særlig vår og høst henvendelser om grevling. Mange synes grevlingen er fascinerende, men noen er engstelige. Ved å klappe i hendene eller rope forsvinner den raskt.

Når den er på jakt etter mat kan den gjøre skade på plenen. Dette gjelder særlig når den graver etter oldenborrelarver. Selv om grevlingen er et rovdyr, er den som regel ikke noe farlig for voksne, barn, katter og hunder.

Det er en del tiltak du kan gjøre for å få grevlingen til å finne andre steder å være. Se Oslo kommunes trykksak Grevling i hagen.

Skadefelling av grevling reguleres av forskrift om skadefelling, dødt vil og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften) som trådte i kraft den 01.04.20.

I § 3-4 står det at grevling er en av artene som den skadelidte selv kan iverksette skadefelling av for å hindre skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom under forutsetning av at vilkårene i § 3-3 er oppfylt. Disse vilkårene går kort ut på at skaden er av vesentlig økonomisk betydning, at forebyggende tiltak er forsøkt, og at uttaket rettes mot det skadegjørende individet. I tillegg er det et viktig moment at skadefelling i yngletiden er svært lite ønskelig da ungene kan lide en lang og pinefull død dersom foreldrene felles uten at ungene felles. 

Uttak av grevling uten at forutsetningene i § 3-3 er oppfylt vil være i strid med loven. Kommunen ønsker primært at uttak av grevling gjøres i den ordinære jakttiden som er 21.08 til 31.01. Kommunen kan være behjelpelig med å formidle kontaktinformasjon til personer som kan hjelpe til med å ta ut dyrene mot et vederlag.

Til toppen