Konsultasjonsteamet

Innhold

- et tverrfaglig psykisk helseteam

Teamet gir råd og veiledning til fagpersoner i sammensatte saker som omhandler psykososiale vansker, psykiske vansker/lidelser hos gravide, barn og ungdom, 0 – 23 år. Foreldre / foresatte, barn og ungdom kan delta sammen med fagpersoner i møtet. Saker kan også løftes inn anonymt i en tidlig fase med råd om det er grunn til bekymring eller ikke.

Teamet er et tverrfaglig psykisk helseteam, som består av representanter fra fastlegene, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Distrikts-psykiatrisk senter (DPS), Forebyggende helsetjeneste, PP-tjenesten og barneverntjenesten

Hva kan konsultasjonsteamet hjelpe med?

  • Bistå ansvarlige fagpersoner i å vurdere symptomer, gi råd og veiledning om videre kartlegging/utredning og hvem som bør ha videre ansvar for oppfølging og tilrettelegging.
  • Bidra til bedre flyt i samhandlingen mellom ulike instanser. Være lyttende og støttende til de som bringer saker inn.
  • Bidra til at henvisninger til spesialisthelsetjenesten bygger på en bred tverrfaglig kartlegging og vurdering.
  • Koordinator skriver referat fra konsultasjonsmøte som kan brukes som vedlegg til henvisning til spesialisthelsetjenesten eller som annen dokumentasjon. Koordinator ringer den som har brakt saken inn for teamet etter to til fire uker for å høre om utviklingen i saken.
Til toppen