Lover og forskrifter

Innhold

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inklusivt svangerskapsomsorg med jordmor er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Til toppen