Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-02025

Innhold

Vold i nære relasjoner kan før til alvorlige fysiske, psykiske og sosiale problemer for de involverte. All bruk av vold er i strid med norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter. 

Målet med handlingsplanen er at alle som lever med vold i nære relasjoner skal sikres nødvendig hjelp og beskyttelse. 

 

Handlingsplan mot vold I nære relasjoner
Til toppen